Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sazinies ar pašvaldību

Ar pašvaldību iespējams sazināties:

  • pa tālruni: 64161800 vai 65825598;
    pirmdienās no plkst.8.00 līdz plkst.18.00;
    otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.8.00 līdz plkst.17.00;
    piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.16.00;
  • rakstot uz e-pastu: dome@cesunovads.lv;
  • sūtot ziņu Cēsu novada mobilās aplikācijas sadaļā "Iesniegt ziņojumu" vai izmantojot E-adresi, kā arī mājas lapas galvenē izvietoto formu "Sazinies ar pašvaldību".​​​​

Tāpat ierosinājumus un sūdzības iespējams sūtīt pa pastu, adrese:  Cēsu novada pašvaldība, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV – 4101, vai iesniegt personīgi Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros.

Sazinoties šādā veidā, fiziskas vai juridiskas personas var izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus pašvaldībai par attīstības un labiekārtošanas jautājumiem, kā arī citām jomām, kas attiecas uz novadu. Saņemtie priekšlikumi un ierosinājumi tiek nodoti izskatīšanai atbildīgajām iestādēm un to speciālistiem, kas tālāk lemj par to īstenošanu atbilstoši iespējām un pieejamajiem resursiem.