Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Amatas pamatskola

Direktors: Valdis Nītiņš
Tālrunis: 25613485
Direktora vietniece izglītības jomā: Ginta Zariņa - Raiskuma
Pirmsskolas metodiķe: Ieva Bernadeta Runce
Tālrunis: 26328779
E-pasts info@amatasskola.lv
Mājas lapas adrese: www.amataspamatskola.lv

Adrese: Lielā iela 10, Ieriķi, Drabešu pagasts, Cēsu novads, LV-4139 (2 PII grupas)
              Kastaņu iela 2, Ģikši, Amatas pagasts, Cēsu novads, LV-4141 (2 PII grupas)


Amatas pamatskolas darbības vīzija: Mūsdienīga, atvērta, uz sadarbību vērsta izglītības iestāde, kuras vide veicina izglītojamo individuālo izaugsmi.

Tikumi: Atbildība, centība, tolerance.

Vērtības: Darba tikums, cilvēka cieņa, kultūra.