Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pārvaldība

Cēsu novada pašvaldības struktūra
Cēsu novada Centrālās administrācijas nolikums
Cēsu novada pašvaldības personālpolitika
Cēsu novada pašvaldības vērtības
Cēsu novada pašvaldības vērtību un ētikas deklarācija

Cēsu novada pašvaldības vērtību un ētikas deklarācija ir attiecināma uz ikvienu Cēsu novada pašvaldības darbinieku. Tās mērķis ir noteikt un nostiprināt darbinieku un darba vietas standartus un principus, lai veicināt vienotu izpratni par CNP vērtībām un uz tām balstītiem ētikas pamatprincipiem, uzlabotu CNP organizācijas kultūru, darba vides psiholoģisko klimatu, nostiprinātu galvenās organizācijas vērtības, vairotu sabiedrības uzticēšanos CNP, novērstu iespējamos interešu konfliktus un korupcijas riskus.