Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Nedzīvojamo telpu Raiņa ielā 25, Cēsīs, Cēsu novads trešās nomas tiesību izsoles rezultāti

Pēc trešās mutiskās nomas tiesību izsoles nomas tiesības ieguva sekojoši pretendenti:

1. Nomas objektam Nr.2 - nedzīvojamo telpu grupai Nr. 003 (003-1; 003-2; 003-3; 003-4), 1.stāvā, 66,6 m2 platībā - SIA "Spectrome" ar mērķi komercdarbības veikšanai par nomas maksu 4.98 EUR/m2 mēnesī, papildus nomas maksai nomniekam jāmaksā maksa par patērētajiem komunālajiem maksājumiem un pievienotās vērtības nodoklis (PVN);

2. Nomas objektam Nr.4 - nedzīvojamo telpu Nr. 008-1, 2.stāvā, 96,1 m2 platībā - SIA “Sodra Forest Latvia” ar mērķi komercdarbības veikšanai par nomas maksu 4.98 EUR/m2 mēnesī, papildus nomas maksai nomniekam jāmaksā maksa par patērētajiem komunālajiem maksājumiem un pievienotās vērtības nodoklis (PVN);