Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vecpiebalgas Kultūras nama senioru deju kolektīvs "Mudurainis X0"

Senioru tautisko deju kolektīvs F grupa "Mudurainis XO", vadītāja Antra Grinberga. Mēģinājumi notiek pirmdienās plkst.19.00 Vecpiebalgas Kultūras namā. 

Adrese: Gaismas iela 1, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4122.