Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

SIA Vidzemes koncertzāle

Informācija par 2021.gadu

Kapitālsabiedrības apstiprināts 2021.gada pārskats

https://www.cesukoncertzale.lv/par-koncertzali/dokumenti/parskati

Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums (EUR)

24 005,- EUR

Cēsu novada pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā ( Īpatsvars % no kapitālsabiedrības pamatkapitāla)

100% kapitāla daļu turētājs ir Cēsu novada pašvaldība

Cēsu novada pašvaldības līdzdalība atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem

 

Cēsu novada domes

30.12.2015.sēdes

protokols Nr.19, 8.p.

LĒMUMS Nr.312 par Cēsu novada pašvaldības tiešo līdzdalību SIA “Vidzemes koncertzāle”

Atzīst Cēsu novada pašvaldības līdzdalību SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’, reģ. Nr. 44103089090, par atbilstošu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļās 1.,3.un 5.punktam, un saglabāt Cēsu novada pašvaldības līdzdalību SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’.

Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis

 

SIA "Vidzemes koncertzāle" vispārējais stratēģiskais mērķis ir nacionālas un Eiropas nozīmes daudzfunkcionāla koncertzāle, kas nodrošina daudzveidīgu un laikmetīgu kultūras pakalpojumu piedāvājumu dažādām sabiedrības grupām Cēsu novadā un Vidzemē, tādējādi veicinot Cēsu novada attīstību.

Citas ziņas

-

Cēsu novada pašvaldības kapitālu daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā