Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

SIA Vidzemes koncertzāle

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

www.cesukoncertzale.lv/par-koncertzali/dokumenti/parskati

Reģistrācijas numurs 44103089090

Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums (EUR)

24 005 EUR

Cēsu novada pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā ( Īpatsvars % no kapitālsabiedrības pamatkapitāla)

100% kapitāla daļu turētājs ir Cēsu novada pašvaldība

Cēsu novada pašvaldības līdzdalība atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem

 

Lēmums par Cēsu novada pašvaldības līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Vidzemes koncertzāle" (2022)

Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis

 

SM1 - Nacionālas un Eiropas nozīmes daudzfunkcionāla koncertzāle;

SM2 - Daudzveidīgs un laikmetīgs kultūras pakalpojumu piedāvājums dažādām sabiedrības grupām Cēsu novadā un Vidzemē;

SM3 - Efektīva īpašuma “Vidzemes koncertzāle” pārvaldīšana un apsaimniekošana.

Citas ziņas

-

Cēsu novada pašvaldības kapitālu daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Izpilddirektore Līga Bukovska