Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada uzņēmējdarbības un tūrisma aģentūras rekvizīti

Pašvaldības aģentūra „Cēsu novada uzņēmējdarbības un tūrisma aģentūra” 
Reģistrācijas numurs: 40900039641 
Adrese: Baznīcas laukums 1, Cēsis 
Konta numurs: LV79UNLA0055003210444 
E-pasts: turisms@cesunovads.lv 
Tālr.: 28307186