Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāri Nekustamo īpašumu darījumu speciālisti Santu Smiltnieci (29154806, santa.smiltniece@cesis.lv).

Komisijas priekšsēdētājs   Cēsu novada centrālās administrācijas Vaives pagasta pārvaldes vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks   Cēsu novada centrālās administrācijas Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs
Komisijas locekļi   Amatas apvienības pārvaldes vadītājs
   

Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītājs 

   

Līgatnes apvienības pārvaldes vadītājs 

    Pārgaujas apvienības pārvaldes vadītājs
   

Priekuļu apvienības pārvaldes vadītājs 

   

Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vadītājs

    Cēsu novada centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes pašvaldības īpašumu speciālists
Komisijas sekretārs   Nekustamo īpašumu darījumu speciālists