Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāri Nekustamo īpašumu darījumu speciālisti Santu Smiltnieci (29154806, santa.smiltniece@cesunovads.lv).

Komisijas priekšsēdētājs E.ATVARA Cēsu novada Centrālās administrācijas Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks D.EIHENBAUMA Cēsu novada Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes vadītāja
Komisijas locekļi E.EGLĪTE Amatas apvienības pārvaldes vadītāja
  D.BIŠERE-
VALDEMIERE

Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja 

  L.MEDNE

Līgatnes apvienības pārvaldes vadītāja. 

  E.ŠĪRANTE

Priekuļu apvienības pārvaldes vadītāja

  L.BURDAJA

Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja p.i. 

  S.SMILTNIECE Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu speciāliste