Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Biedrība “Cēsu mantojums"

Biedrība “Cēsu mantojums” ir fizisku personu dibināta sabiedriska organizācija, kura sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību piedāvā konsultatīvu un izglītojošu atbalstu kultūrvēsturisku ēku īpašniekiem un iedzīvotājiem.

Biedrība "Cēsu mantojums"ir dibināta 2017.gadā ar mērķi atpazīt un saglabāt Cēsu vēsturisko ēku vērtības, dzīvojot 21.gadsimtā.

Lai uzturētu Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, kvalitatīvu atjaunošanu, restaurāciju un attīstību, kā arī, lai veicinātu sabiedrības izpratni par Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma vērtībām un to saglabāšanu, pašvaldība ar biedrību noslēgusi deleģējuma līgumu.

Ar Cēsu novada pašvaldības un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu, biedrība bez maksas piedāvā:

  • individuālas konsultācijas ar restauratoriem, arhitektiem, būvspeciālistiem, pilsētplānotājiem par vēsturisko ēku, teritoriju atjaunošanu un restaurāciju;
  • individuālas konsultācijas ar arheologiem par arheoloģiskajiem izrakumiem, uzraudzību un izpēti;
  • lekcijas un praktiskas restuarācijas darbnīcas par ēku un to detaļu restaurāciju;
  • informatīvo materiālu (grāmatu, rakstu, viedolekciju) bibliotēku;
  • restaurācijā izmantojamo materiālu un instrumentu paraugu “bibliotēku”.

Kontaktinformācijai - e-pasts: cesumantojums@gmail.com

Vairāk par biedrības “Cēsu mantojums" organizētajām aktivitātēm, var uzzināt https://www.facebook.com/cesumantojums