Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par izglītības jautājumiem

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
1 23.01.2020. Bērnu reģistrācija un  uzņemšana Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas 29.02.2020. saistošie noteikumi
6 08.03.2018. Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas 01.09.2018. saistošie noteikumi

maksas pakalpojumi
18 22.09.2016. Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā 01.11.2016. saistošie noteikumi
4 28.02.2019. Par interešu un pieaugušo izglītības programmu licencēšanu 11.04.2019. saistošie noteikumi
1 21.01.2021.
Noteikumi par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi bērna uzņemšanai Cēsu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 1.klasē
01.02.2021. saistošie noteikumi
21 02.12.2021. Par kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu 11.01.2022. saistošie noteikumi
23 02.12.2021. Par kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās izglītības programmās, darbam izglītības iestādēs 08.02.2022. saistošie noteikumi
22 02.12.2021. Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei 01.03.2022. saistošie noteikumi