Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Nekustamā īpašuma "Straupes narkoloģiskā slimnīca" izsoles rezultāti

Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes Izsoles komisija informē, ka pamatojoties uz nekustamā īpašuma "Straupes narkoloģiskā slimnīca", Straupe, Straupes pag., Cēsu nov., ēkas ar kadastra apzīmējumu 4282 004 0264 003 (ražošanas ēkas – garāžas daļas - nomas objektu: Nr.1 (platība 98.6 m2), Nr.2 (platība 32.3 m2) un Nr.3 (platība 29.8 m2), mutisko izsoles apstiprināto rezultātu, 2024.gada 20.maijā noslēgts Nomas līgums Nr.23/2024/2-19.8.