Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vecpiebalgas vidusskola

Vecpiebalgas vidusskolā bērniem no 9 gadu vecuma ir iespējams iegūt profesionālās ievirzes izglītību programmā “Vizuāli plastiskā māksla”.

“Vizuāli plastiskā mākslas” programma Vecpiebalgas vidusskolā

Adrese: Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Cēsu novads
Direktore: Ilona Strelkova, tālr. 26497579
E-pasts: vecpiebalgas.skola@cesunovads.edu.lv
Mājaslapa: www.vecpiebalgasvsk.lv

Mākslas programmas darbības mērķis: Sekmēt audzēkņu veidošanos par garīgi, fiziski un emocionāli attīstītu, brīvu, atbildīgu, aktīvu un radošu personību, kura apguvusi vizuāli plastiskās mākslas pamatus, prot radoši pielietot iegūto pieredzi un atbilstoši savām interesēm spēj turpināt izglītību nākamajā pakāpē.