Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sabiedrība, attīstība, labdarība

Biedrība "Cēsinieku klubs"
Pilsētas attīstība, pilsētas tēls, jaunieši, pilsoniskā sabiedrība, labdarība, starpnozaru jautājumi

Cēsinieku klubs ir domubiedru organizācija, kas apvieno esošos un bijušos cēsniekus – savas dzimtās pilsētas patriotus. Kluba biedri sanāk kopā, lai gūtu pozitīvas emocijas un uzturētu saikni ar Cēsīm, kā arī ģenerē un realizē radošus projektus, lai brīvprātīgi un pašaizliedzīgi palīdzētu Cēsīm kļūt par modernu, attīstītu un atpazīstamu pilsētu Latvijā un Eiropā. Galvenais darbības mērķis ir sekmēt cēsnieku atbalstu Cēsu pilsētas uzplaukumam un tās iedzīvotāju labklājības uzlabošanai. Mūsu darbības virzieni - jauniešu potenciāla attīstīšana, Cēsu sejas veidošana, Cēsu attīstības veicināšana, labdarība cēsnieku ģimenēm, Cēsu novada pilsoniskās sabiedrības attīstība, projekts „Baltu baznīcu Cēsīm!”, biedru lojalitātes un cēsnieku patriotisma veicināšana. Uzzini vairāk..

Kontaktinformācija - Gints Lazdiņš (tālrunis: 29442282), juridiskā adrese - Ģertrūdes ielā 100-34, Rīga, LV 1009; faktiskā adrese - Republikas laukumā 3-124, Rīga, LV 1013.
Sabiedriskā labuma organizācijas statuss - irCēsu Forums
Novada attīstība, pilsoniskā sabiedrība, starpnozaru jautājumi, sabiedriskās aktivitātes

Cēsu Forums ir Cēsu novada iedzīvotāju aktivitāte, kas pulcē cilvēkus, kuri apzinās, ka iedzīvotāju labklājība, pilsētas, novada un valsts izaugsme ir iespējama, ja paši iedzīvotāji ir zinoši, sabiedriski aktīvi un orientēti uz sadarbību. Cēsu Foruma mērķis ir izveidot nepieciešamo sadarbības un aktivitāšu tīklojumu, kas veicina novada iedzīvotāju spēju pašorganizēties viņiem nozīmīgu jautājumu risināšanā.

Kontaktinformācija - Ivo Verners (Tālrunis: 26542379); Evija Streiča (Tālrunis: 26780549).Biedrība "Cēsu Rotari klubs"
Labdarība, sociālās problēmas, izglītība, kultūras un veselības veicināšana

Cēsu Rotari klubs dibināts un kļuvis arī par starptautiskās Rotari (RI) kustības dalībnieku 2000.gada 17.jūnijā. Mūsu kustība ir viena no lielākajām visā pasaulē: Rotari kustībā darbojas vairāk kā 1,2 milj. biedru pavisam 32 000 klubos. Latvijas Rotari klubi ietilpst Zviedrijas Rotari 2410. apgabalā. Latvijā darbojas 20 Rotari klubi, ir arī jauniešu rotariešu kustība. Cēsu Rotari klubs pašlaik nav liels un esam atvērti. Arī sadarbībai esam atvērti, jo tikai savstarpējā sadarbībā un partnerībā var gūt lielākus rezultātus, kalpojot sabiedrības interesēm. Kluba mērķi, kuri izriet arī no starptautiskās rotari būtības: caur kalpošanu sniegt nozīmīgu labumu sabiedrībai, kura vērsta uz labdarību, sociālo problēmu risināšanu, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu, sporta atbalstīšanu, kā arī palīdzības sniegšanu ārkārtas situācijās. Mūsu mērķi ir attīstīt starptautisko sadarbību ar citiem Rotari klubiem un rotariešiem visā pasaulē, attīstīt katra rotarieša kalpošanas ideāla ievērošanu savās darba vietās un sabiedriskajā dzīvē, veicināt starptautisko saprašanos, labas gribas un miera stiprināšanu ar dažādo uzņēmējdarbības un profesiju pārstāvju palīdzību un starpniecību.

Kontaktinformācija - Kārlis Tomsons (Tālrunis: 29230481, e-pasts: karlis.tomsons@inbox.lv) un Baiba Peciņa (Tālrunis: 27527357, e-pasts: pecina@apollo.lv), adrese: viesnīca "Kolonna Hotel Cēsis"
Sabiedrības labuma organizācijas statuss - NavCēsu Malēniešu klubs
Malēnieši, sabiedriskās aktivitātes, talkas

2004. gada 23. aprīlī, atsaucoties uz sludinājumu avīzē, Cēsīs kafejnīcā „Province” uz pirmo tikšanos ierodas pulciņš cēsnieku, kuru dzimtas un izcelšanās saknes ir Malienā (Alūksnes un Gulbenes rajonā, piedalās arī šo cilvēku ģimenes locekļi). Šobrīd esam aptuveni 50 cilvēki, kas vairāk vai mazāk regulāri piedalās kopējos pasākumos (6 gados ir bijušas aptuveni 35 tikšanās reizes). Tiekamies vismaz 3-4 reizes gadā. Reizi gadā rīkojam pārgājienus un ekskursijas (jūnija 1. sestdienā), piedalāmies talkās - gan tajās, ko organizē pilsētā, gan pēc pašu iniciatīvas, reizi gadā notiek tikšanās kādā viesu namā (ziemā, visbiežāk janvārī vai februārī), lai pārrunātu gadā paveikto un saplānotu darbus kārtējam gadam, mēdzam ciemoties pie tiem malēniešiem, kam ir lauku mājas, arī tur dažreiz „talkojam”.

Kontaktinformācija - Gunta Romanovska (tālrunis mājās: 64124640; mob. tālrunis: 29289216; fakss darbā: 6412364); e-pasts: gunrom@inbox.lv, gunta.romanovska@biblioteka.cesis.lv
Sabiedriskā labuma organizācijas statuss - nav un nebūs. Darbojamies paši par sevi, esam nekontrolējami un nevadāmi, patstāvīgi un neatkarīgi.Starpnozaru sadarbības biedrība "Daiva"

Sabiedrības labklājība, garīgā veselība, cilvēku ar īpašām vajadzībām iekļaušanās darba tirgū, sociālie jautājumi

SSB „Daiva” ir nevalstiska organizācija, kurā apvienojušies vairāk nekā 20 cilvēki no Cēsu un tuvākajiem Vidzemes novadiem. Mums rūp cilvēku ar funkciju traucējumiem iespējas dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, kas attiecas gan uz izglītošanos, gan nodarbinātību, gan brīvā laika pavadīšanu. Uzzināt vairāk...

Kontaktinformācija - Kristīne Ņesonova (Tālrunis: 26682844, e-pasts: nesonova@inbox.lv), Ligita Embrekte (Tālrunis: 26545952, ligita.embrekte@apollo.lv), adrese: Saules iela 19-14, Cēsis LV-4101
Sabiedriskā labuma organizācijas statuss - irLauku sieviešu atbalsta grupa "Vaive"
Sievietes, starpnozaru jautājumi, izglītība

Biedrība reģistrēta 2008.gadā, bet aktīvi darbojas jau trīs gadus. Biedrībā darbojas 16 pagastā dzīvojošas sievietes. Mūsu mērķis – sociāli aktivizēt pagastā dzīvojošās sievietes, paaugstināt viņu izglītības līmeni, garīgo attīstību.

Kontaktinformācija - Dace Čerkesova, Inga Andersone (Tālruņi: 29278538; 26309685 e-pasts: dacech@inbox.lv), adrese: „Kaķukrogs”, Vaives pag. Cēsu nov. LV - 4136
Sabiedrības labuma organizācijas statuss - navSieviešu resursu centrs "Prieks"
Sievietes, konsultācijas un apmācība, sabiedriskās aktivitātes

Biedrības „Latvijas Lauku sieviešu apvienība” reģionālais centrs Vidzemē. 

Kontaktinformācija - Biruta Mežale (tālruņi: 29488942, 64123733, e-pasts: biruta.mezale@inbox.lv), adrese: Valmieras iela 17 a, Cēsis
Sabiedriskā labuma organizācijas statuss - NavCēsu Patērētāju interešu aizstāvības biedrība "AIZSTĀVIS"
Patērētāju interešu aizstāvība, juridiskā un sociālā joma

Biedrība organizē apmācības dažādām sabiedrības grupām, kā arī organizē apmācības uzņēmējiem par patērētāju tiesību jautājumiem.

Sniedz konsultācijas, kā arī palīdzība pieejama gadījumos, kad:
Konsultācijas un palīdzība būs pieejama gadījumos, kad:
·         esat saskaries ar preču un pakalpojumu kvalitātes problēmām,
·         neesat apmierināts ar pirkumu internetā,
·         esat pārslogots ar parādiem,
·         nav skaidrs kā risināt strīdu ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju,
·         atcelts ceļojums vai pasākums, u.tml.


Kontaktinformācija - Olita Ansone. (tālrunis: 29838086, e-pasts: cesis@pateretajs.lv

Sabiedrības labuma organizācijas statuss - pašai organizācijai nav, bet mēs esam asociācijas dalībnieki un asociācija ir sabiedriskā labuma statuss, varam izmantot asociācijas statusu, jo mērķi un uzdevumi vienādi.Y`men klubs Cēsis
Starpnozaru jautājumi

Starptautiskās Y`men kustības vietējā organizācija, kas pulcē biedrus  no Cēsīm un novada teritorijām. Misija - palīdzēt sev un citiem, veicinot labākus dzīves apstākļus. 

Kontaktinformācija - Ieva Vībante , tālr.: 26632020, e-pasts: ymc.cesis@gmail.com; Ezera iela 3, Cēsis, Cēsu novads,  Valentīna Nordena, tālr.: 29425611,  Balva Sirmā, tālr. 26115117
Sabiedriskā labuma organizācijas statuss - ir kopš 11.02.2017.


 

Youth for City - City for Youth
Jaunieši

Organizācijā ir apvienojušies cilvēki, kas pārstāv dažādas ar jaunatni saistītas jomas. Mēs uzskatām, ka vārdam  nākotne vistiešākais sinonīms ir jaunatne, tāpēc  ir jārīkojas!

Kontaktinformācija - Iveta Jermolājeva (tālrunis: 28858141, e-pasts: iveta.jermolajeva@gmail.com)
Seko: https://twitter.com/YCCY_Cesis
 


Biedrība "Darbīgās rokas"

Biedrības mērķis ir uzņēmējdarbības vides attīstības veicināšana un apmācība, kā arī sadarbības veidošana starp interesentiem Latvijā un ārvalstīs. Biedrības moto: „Aktivizē rokas – aktivizē smadzenes”.

Kontaktinformācija - Agija Mazīte (tālrunis: 26125879, e-pasts: agija_mazite@inbox.lv)