Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada mazo kultūras projektu konkurss

Pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” izsludinājusi 2021.gada otro kultūras projektu līdzfinansējuma konkursu. Tajā var pieteikt idejas, kuras plānots īstenot Cēsu pilsētā un Vaives pagastā.  Prioritāri tiks atbalstīti jaunrades projekti, kas paredz jaunu kultūras vērtību un/vai notikumu radīšanu, iesaistot vietējo kopienu projekta īstenošanā un nodrošinot to pieejamību sabiedrībai.

Šim projektu konkursam paredzētā kopējā summa ir 7975 EUR. Viena projekta atbalstam var tikt piešķirts atbalsts līdz 1000 EUR. Pieteikumu iesniedzējiem jāplāno savs līdzfinansējums vismaz 20% apmērā no projekta kopējām izmaksām, kas jāatspoguļo izmaksu tāmē. Uz atbalstu var pretendēt juridiskas personas (radošās un nevalstiskās organizācijas u.c.) un tās fiziskās personas, kuras reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicējas un, kuru projektu idejas plānots īstenot Cēsu pilsētā vai Vaives pagastā līdz 2021.gada beigām. Konkursā var pieteikt visdažādāko kultūras jomu projektus, kā arī starpdisciplinārus kultūras projektus (kultūra un vide, kultūra un klimats utml.).

Projektu pieteikumi “Cēsu Kultūras un Tūrisma centram” jāiesniedz līdz š.g. 16.jūlijam plkst. 15.00. Ņemot vērā Covid-19 izplatību un ar to saistītos ierobežojumus, aicinām pieteikumus iesniegt elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu cesis@cesis.lv ar norādi “Cēsu kultūras projektu konkurss”. Ja tas nav iespējams, var iesniegt pieteikumu papīra formātā Cēsīs, Baznīcas laukumā 1,  iepriekš zvanot uz tel.nr. 26666365, lai norunātu konkrētu tikšanās laiku. Iesniedzot pieteikumu papīra formātā, tas jānosūta arī elektroniski uz cesis@cesis.lv. 

Projektus izvērtēs pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” apstiprināta komisija. Finansiāls atbalsts tiks piešķirts tiem projektiem, kas saņems augstāko vidējo vērtējumu atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, kas atspoguļoti konkursa nolikumā – projekta aktualitāte un sabiedriskais nozīmīgums, atbilstība prioritātēm, skaidri definēti projekta mērķi un tāmes precizitāte, atbilstība projekta idejai un mērogam.

Cēsu novada kultūras projektu konkurss tiek rīkots ik gadu kopš 2008.gada. Kopš 2019.gada konkurss tiek izsludināts divas reizes gadā. Pirmais 2021.gada kultūras projektu konkurss norisinājās gada pirmajā pusē, tā rezultātā līdzfinansējumu saņēma 9 projektu idejas.

Vairāk informācijas: tel.: 2577 0498, e-pasts: kultura@cesis.lv.