Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Klientu apkalpošana Jaunpiebalgas apvienības teritorijā

Jaunpiebalgas pagasta VPVKAC Gaujas iela 4, Jaunpiebalga 64162440, 66954821 jaunpiebalga@pakalpojumucentri.lv
Zosēnu pagasta Bibliotēkas KAC Annas iela 4, Melnbārži 28362119, 64129690 dzidra.pruse@cesunovads.lv