Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Reliģiskās organizācijas

Cēsu Sv.Jāņa lauku ev. lut. draudze
Mācītājs, Cēsu iecirkņa prāvests Didzis Kreicbergs
E-pasts:didzis.kreicbergs@gmail.com, cesu.janadraudze@apollo.lv
Tālrunis: 64121549, 29172641
Mājas lapa: http://cesujana.lelb.lv/
Baznīcas adrese: Lielā Skolas iela 8, Cēsis
Draudzes nama adrese: Rīgas iela 12, Cēsis

Cēsu pilsētas Sv.Annas ev. lut. draudze
Mācītājs Gints Polis
E-pasts: baznica@csaeld.lv
Tālrunis: 28301530
Mājas lapa: http://www.csaeld.lv/
Adrese: Lielā Kalēju iela 6, Cēsis

Cēsu Romas katoļu draudze Cēsīs
Priesteris Bernards Kublinskis
Tālrunis: 64122190
Adrese: Palasta iela 7-1, Cēsis

Cēsu pareizticīgo baznīca
Virspriesteris, Valmieras iecirkņa prāvests Nikolajs Tihomirovs
E-pasts: nikolajs767@gmail.com
Tālrunis: 29297152
Adrese: Palasta iela 22, Cēsis

Cēsu baptistu draudze
Mācītājs Laimnesis Pauliņš
E-pasts: info@cesudraudze.lv
Tārunis: 26484461
Mājas lapa: http://www.cesudraudze.lv/
Adrese: Ķiršu iela 1, Cēsis

Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas Cēsu draudze
Mācītāja: Kristīne Rozefelde
epasts: cesudraudze@gmail.com  / kristine.rozefelde@gmail.com
Tālrunis: 26585198
Mājas lapa: www.umc.lv
Adrese: Vaļņu iela 12a, Cēsis - IEEJA no Rīgas ielas 17

Cēsu vasarsvētku draudze “Vidzemes misija”
Mācītāja Nate Ādmine
E-pasts: nataadmine@inbox.lv
Tālrunis: 20389447
Adrese: Kr.Valdemāra iela 13 (Neredzīgo sporta kluba telpas), Cēsis

Septītās dienas Adventistu Cēsu draudze
Mācītājs Viesturs Reķis
E-pasts: viesturs.rekis@gmail.com
Tālrunis: 26547612
Mājas lapa: http://www.cesis.adventisti.lv/
Adrese: Līgatnes iela1, Cēsis

Cēsu Adventistu draudze "Sadraudzība"
Mācītājs: Normunds Ģipslis
E-pasts: normunds.gipslis@gmail.com
Tālrunis: 26518364
Mājas lapa: http://www.sadraudziba.adventisti.lv/
Adrese: Lielā Katrīnas iela 2(RPIVA telpās), Cēsis

Cēsu kristiešu draudze "Prieka Vēsts"
Mācītājs Armīns Tīrons
​E-pasts: arminstirons@inbox.lv
Tālrunis: 29130290
Mājas lapa: http://cesis.priekavests.lv/
Adrese: Gaujas iela 20, Cēsis

Draudze "Jaunā Paaudze", Cēsu filiāle
Mācītāja Svetlana Gurska
Tālrunis: 26681504
Adrese: Rīgas iela 19, 3. stāvs, Cēsis