Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Līdzdalības budžets

Jau ziņots, ka šā gada maija beigās Cēsu novada dome apstiprināja saistošos noteikumus par "Cēsu novada līdzdalības budžeta nolikumu". Neskatoties uz to, ka Pašvaldību likums pienākumu nodrošināt līdzdalības budžetēšanu jeb pašvaldības budžeta daļu, par kuras izlietojumu tieši lemj iedzīvotāji, nosaka vien no 2025.gada, Cēsu novada dome jau gada sākumā lēma par aktīvāku iedzīvotaju iesaisti pašvaldības lēmumu pieņemšanā jau šajā gadā. Līdzdalības budžeta konkursa gaitā iedzīvotāji iesniegs projektus, sabiedrība par tiem balsos, savukārt pašvaldība apstiprinātās iniciatīvas īstenos.

Projekts paredz ieguldījumus pašvaldībai piederošā īpašumā, savukārt ieguldījumus citai publiskai personai vai privātpersonai piederošā īpašumā – gadījumā, kad ir saņemts attiecīgā īpašnieka saskaņojums un ieguldījums nepieciešams, lai īstenotu pašvaldības autonomās funkcijas vai brīvprātīgās iniciatīvas. Viena projekta realizācijai 2023.gadā tiks piešķirti ne vairāk kā 15 000 EUR. Projekta pieteikumu dalībai konkursā iesniedz fiziska persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu, vai biedrība vai nodibinājums, kurā nav pašvaldības dalības. Cēsu novada līdzdalības budžeta projektu konkursā pieteikto projektu īstenošana jāveic divu gadu laikā kopš projekta apstiprināšanas.

Sabiedrības līdzdalības budžeta projektu konkursa mērķis ir veicināt un nodrošināt Cēsu novada iedzīvotāju iesaisti teritorijas attīstības jautājumu izlemšanā. Līdz ar sabiedrības iesaisti konkursā, pašvaldībai ir iespēja ne tikai īstenot konkursā iesniegtās idejas, bet arī gūt vērtīgu atgriezenisko saiti par nepieciešamajiem uzlabojumiem Cēsu novada infrastruktūrā.

Vairāk par 2023.gada līdzdalības budžeta projektu konkursu lasi ŠEIT.

Kontaktpersona jautājumu gadījumā - Aleksandrs Abramovs, tel.nr. 28 671 621, e-pasts: aleksandrs.abramovs@cesunovads.lv