Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs I.RODE Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietniece   Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes vadītāja
Komisijas locekļi U.BLĪGZNA Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes izglītības speciālists
  D.BIŠERE-VALDEMIERE Cēsu novada pašvaldības Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja
Komisijas sektretāre A.KAMZOLE Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas  Izglītības nodaļas speciāliste