Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada pašvaldības finansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai

Izsludināts konkurss kultūras pieminekļu saglabāšanai

Dokumenti

Cēsu novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību "Cēsu Mantojums" izsludina konkursu Cēsu novada teritorijā esošo kultūras pieminekļu saglabāšanai. Konkursa mērķis ir atbalstīt un veicināt kultūras pieminekļu saglabāšanu, restaurāciju sabiedrības interesēs un uzlabot Cēsu novada iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti.

Pašvaldības līdzfinansējums 2021.gadā ir EUR 37 000, savukārt vienam projektam pieejamais maksimālais līdzfinansējuma apjoms ir EUR 5000, un tam pieprasītais kopējais līdzfinansējuma apjoms nevar pārsniegt 70% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2021.gada 6.aprīļa plkst.17.00.

Lai veicinātu izpratni par konkursa nosacījumiem un sniegtu iespēju iesniedzējiem gūt atbildes uz neskaidriem jautājumiem, biedrība "Cēsu Mantojums" 11.martā plkst.14.00 tiešsaistē organizēs konkursa informatīvo semināru. Reģistrācija informatīvajam pasākumam ŠEIT

Uz līdzfinansējumu var pretendēt pieteikumi:

 • Cēsu novada vietējās nozīmes kultūrvēsturisko objektu teritorijām;
 • Cēsu novadā esošo valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu teritorijām;
 • kultūras pieminekļi, kas atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Cēsu pilsētas vēsturiskā centrs ’’teritorijā un tā aizsardzības zonā.

Finansējums pieejams šādām aktivitātēm:

 • pieminekļa vai tā daļas restaurācijas un/vai konservācijas būvprojekta izstrādes izmaksām;
 • pieminekļa vai tā daļas izpētes un inventarizācijas (arhitektoniski mākslinieciskās vai tehniskās vai arheoloģiskās) izstrādes izmaksām;
 • kultūras pieminekļa būvamatniecības izstrādājumu (ēku vēsturiskie logi un durvis, kā arī vēsturiskās dekoratīvās un funkcionālās būvdetaļas no koka vai cita materiāla) restaurācijas un konservācijas izmaksām;
 • kultūras pieminekļa vai tā daļas restaurācijas (t.sk. fasāžu, jumta segumu, konstrukciju, pamatu) un/vai konservācijas būvdarbu izmaksām;
 • augsti kvalitatīvu autentisko būvdetaļu izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksām gadījumos, kad sākotnējās detaļas ir zudušas;
 • nodokļu un nodevu maksājumiem, kas tieši saistīti ar līdzfinansēto projektu, ja projekta iesniedzējs tos nevar atgūt, ievērojot normatīvajos tiesību aktos par nodokļiem un nodevām noteikto kārtību.

Konsultēties par pieteikuma sagatavošanu, kā arī uzzināt vairāk konkursa norisi iespējams, sazinoties ar biedrības “Cēsu Mantojums” pārstāvjiem Ditu Trapencieri, tālr.: +371 26458414 (administratīvie jautājumi, pieteikumu sagatavošana) un Jāni Tolpežņikovu, tālr. +371 26330153 (tehniskie jautājumi, atbalstāmās aktivitātes). Kopējais epasts saziņai: cesumantojums@gmail.com.

Projekta iesniegumu iespējams iesniegt:

 • Drukātā formātā pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (Raunas iela 4, Cēsīs, pastkastītē) ne vēlāk kā 6.aprīļa plkst.17.00. Elektronisko versiju nosūta uz epasta adresi dome@cesis.lv;
 • Elektroniskā veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajam, nosūtot uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi dome@cesis.lv.

Cēsu novada pašvaldības 23.01.2020. saistošie noteikumi Nr. 4 “Par cēsu novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”.

Foto: Kaspars Kurcens