Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Konkurss Cēsu novada kultūras pieminekļu saglabāšanai

Cēsu novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību "Cēsu Mantojums" izsludina konkursu Cēsu novada teritorijā esošo kultūras pieminekļu saglabāšanai. Konkursa mērķis ir atbalstīt un veicināt kultūras pieminekļu saglabāšanu, restaurāciju sabiedrības interesēs un uzlabot Cēsu novada iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti.

Pašvaldības līdzfinansējums 2023.gadā ir 50 000 EUR. Viens projekts var pretendēt uz līdzfinansējumu līdz 5000 EUR, tam pieprasītais kopējais līdzfinansējuma apjoms nevar pārsniegt 70% no projekta attiecināmajām izmaksām, atbilstoši – pašu finansējums 30%.

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2023.gada 24.aprīlim plkst.17.00.

Lai veicinātu izpratni par konkursa nosacījumiem un sniegtu iespēju iesniedzējiem gūt atbildes uz neskaidriem jautājumiem, biedrība "Cēsu Mantojums", piedaloties pašvaldības pārstāvjiem 9.martā plkst.18.00 mākslas telpā MALA, Lenču ielā 11, Cēsīs organizēs konkursa informatīvo semināru. Reģistrēšanas semināram ŠEIT.

Uz līdzfinansējumu var pretendēt pieteikumi ar objektiem, kuri ir vai atrodas:

 • Cēsu novada valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļi;
 • atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās;
 • kultūrvēsturiskie objekti novada "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu" izpratnē.

Finansējums pieejams šādām aktivitātēm:

 • Objekta vai tā daļas restaurācijas un/vai konservācijas būvprojekta izstrādes izmaksas;
 • objekta vai tā daļas izpētes darbu izmaksas, arhitektūras objekta kultūrvēsturiskā inventarizācijas un arhitektūras objekta kultūrvēsturiskā izpētes dokumentu izstrādes izmaksas;
 • objekta būvamatniecības izstrādājumu (ēku vēsturiskie logi un durvis, kā arī vēsturiskās dekoratīvās un funkcionālās būvdetaļas no koka vai cita materiāla) restaurācijas un konservācijas izmaksas;
 • objekta vai tā daļas restaurācijas (t.sk. fasāžu, jumta segumu, konstrukciju, pamatu) un/vai konservācijas būvdarbu izmaksas;
 • augsti kvalitatīvu autentisko būvdetaļu kopiju izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas gadījumos, ja autentiskās detaļas ir zudušas;
 • nodokļu un nodevu maksājumus, kas tieši saistīti ar līdzfinansēto projektu, ja projekta iesniedzējs tos nevar atgūt, ievērojot normatīvajos tiesību aktos par nodokļiem un nodevām noteikto kārtību.

Konsultācijas par pieteikuma sagatavošanu un plašāka informācija par konkursa norisi, sazinoties ar:

Dokumenti skatāmi šeit:
Pieteikuma veidlapa
Saistošie noteikumi Nr. 5 "Par cēsu novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai"

Projekta iesniegšana:

 • Drukātā formātā pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (vai Raunas iela 4, Cēsīs, dokumentu kastītē) ne vēlāk kā 24.aprīļa plkst.17.00. Elektronisko versiju nosūta uz e-pasta adresi dome@cesunovads.lv;
 • elektroniskā veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajam, nosūtot uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi dome@cesunovads.lv.