Konkurss Cēsu novada kultūras pieminekļu saglabāšanai

Cēsu novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību "Cēsu Mantojums" izsludina konkursu Cēsu novada teritorijā esošo kultūras pieminekļu saglabāšanai. Konkursa mērķis ir atbalstīt un veicināt kultūras pieminekļu saglabāšanu, restaurāciju sabiedrības interesēs un uzlabot Cēsu novada iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti.

Pašvaldības līdzfinansējums 2023.gadā ir 50 000 EUR. Viens projekts var pretendēt uz līdzfinansējumu līdz 5000 EUR, tam pieprasītais kopējais līdzfinansējuma apjoms nevar pārsniegt 70% no projekta attiecināmajām izmaksām, atbilstoši – pašu finansējums 30%.

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2023.gada 24.aprīlim plkst.17.00.

Lai veicinātu izpratni par konkursa nosacījumiem un sniegtu iespēju iesniedzējiem gūt atbildes uz neskaidriem jautājumiem, biedrība "Cēsu Mantojums", piedaloties pašvaldības pārstāvjiem 9.martā plkst.18.00 mākslas telpā MALA, Lenču ielā 11, Cēsīs organizēs konkursa informatīvo semināru. Reģistrēšanas semināram ŠEIT.

Uz līdzfinansējumu var pretendēt pieteikumi ar objektiem, kuri ir vai atrodas:

Finansējums pieejams šādām aktivitātēm:

Konsultācijas par pieteikuma sagatavošanu un plašāka informācija par konkursa norisi, sazinoties ar:

Dokumenti skatāmi šeit:
Pieteikuma veidlapa
Saistošie noteikumi Nr. 5 "Par cēsu novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai"

Projekta iesniegšana: