Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Jaunais Cēsu novads

Pēc 2021.gada novadu reformas jaunajā Cēsu novadā apvienoti: Amatas pagasts, Cēsu pilsēta, Drabešu pagasts, Dzērbenes pagasts, Inešu pagasts, Jaunpiebalgas pagasts, Kaives pagasts, Liepas pagasts, Līgatnes pilsēta, Līgatnes pagasts, Mārsnēnu pagasts, Nītaures pagasts, Priekuļu pagasts, Raiskuma pagasts, Skujenes pagasts, Stalbes pagasts, Straupes pagasts, Taurenes pagasts, Vaives pagasts, Vecpiebalgas pagasts, Veselavas pagasts, Zaubes pagasts, Zosēnu pagasts.

Jaunā Cēsu novada dome 19 ievēlētu deputātu sastāvā darbu sāk 2021.gada jūlijā.

Cēsu novada teritorija: 2668,13 km2
Cēsu novada iedzīvotāju skaits: 44 842

Informācija par domes darbu

Lokālā apvienību pārvalžu informācija un saistošie noteikumi:

  • Amata (Amatas apvienība: Amatas pagasts, Drabešu pagasts, Nītaures pagasts, Skujenes pagasts, Zaubes pagasts)
  • Cēsis (Cēsu pilsēta un Vaives pagasts)
  • Jaunpiebalga (Jaunpiebalgas apvienība: Jaunpiebalgas pagasts, Zosēnu pagasts)
  • Līgatne (Līgatnes apvienība: Līgatnes pilsēta, Līgatnes pagasts)
  • Pārgauja (Pārgaujas apvienība: Raiskuma pagasts, Stalbes pagasts, Straupes pagasts)
  • Priekuļi (Priekuļu apvienība: Liepas pagasts, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu pagasts, Veselavas pagasts)
  • Vecpiebalga (Vecpiebalgas apvienība: Dzērbenes pagasts, Inešu pagasts, Kaives pagasts, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas pagasts)