Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vecpiebalgas Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Mudurainis"

Vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs E grupa "Mudurainis", vadītāja Antra Grinberga. Mēģinājumi notiek trešdienās plkst.19.00 Vecpiebalgas kultūras namā. 

Adrese: Gaismas iela 1, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4122