Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vecpiebalgas Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Mudurainis"

Norises vieta: Vecpiebalgas Kultūras nams

Vadītāja: Antra Grīnberga

Kontaktinformācija: Antra Grīnberga, 26498175, samo@tvnet.lv

Mēģinājumi:
Trešdienās 19.00