Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Apbedīšanas pabalsts

Dokumenti


Apbedīšanas pabalstu piešķir par personu, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta pirms nāves bijusi Cēsu novadā un par kuru no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā apbedīšanas pabalsta summa nepārsniedz 500 euro.

Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs, tā apmērs nepārsniedz 500 euro, un to izmaksā mirušās personas ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu. Apbedīšanas pabalstu aprēķina kā starpību starp 500 euro un VSAA izmaksāto apbedīšanas pabalstu.
 

Pieteikumu atbalsta saņemšanai var iesniegt:

Iesniegumam jāpievieno:
  • miršanas apliecības kopija, uzrādot orģinālu, ja Sociālā dienesta rīcībā nav attiecīgo ziņu;
  • VSAA izziņa par piešķirto apbedīšanas pabalstu un tā apmēru vai par pabalsta piešķiršanas atteikumu.

Normatīvie akti
Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem