Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Apbedīšanas pabalsts

Apbedīšanas pabalstu piešķir par personu, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta pirms nāves bijusi Cēsu novadā un par kuru no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā apbedīšanas pabalsta summa nepārsniedz 500 euro.

Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs, tā apmērs nepārsniedz 500 euro, un to izmaksā mirušās personas ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu. Apbedīšanas pabalstu aprēķina kā starpību starp 500 euro un VSAA izmaksāto apbedīšanas pabalstu.

Pabalstu piešķir pamatojoties uz 29.12.2021. Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 24 "Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem". (IX nodaļa)

 

Pieteikumu atbalsta saņemšanai var iesniegt:

Iesniegumam jāpievieno:
  • miršanas apliecības kopija;
  • VSAA izziņa par piešķirto apbedīšanas pabalstu un tā apmēru vai par pabalsta piešķiršanas atteikumu;
  • apbedīšanas izdevumus apliecinoši dokumenti vai apbedīšanas pakalpojuma sniedzēja priekšapmaksas rēķins.

Vairāk informācijas zvanot uz tālruni: 64122908; 27313429

Dokumenti