Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Jauniešu brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgā darba sistēma Cēsu novadā “Zelta briedis”

Ikvienam jaunietim, kurš vēlas veikt brīvprātīgo darbu un saņemt apliecinājumu par gūto pieredzi un paveikto, ir iespēja aizpildīt brīvprātīgā darba grāmatiņu. Tajā jaunietis fiksē veikto darbu, gūto pieredzi, nostrādātās stundas un reizi gadā to iesniedz Jaunatnes lietu speciālistam, kurš veic apkopojumu un sagatavo apliecinājumu. Tie tiek pasniegti īpašā brīvprātīgā darba ceremonijā, kur cītīgākajiem darba veicējiem kopā ar apliecinājumu tiek pasniegtas balvas.

Saņemtais apliecinājums ir arī vērtīgs pielikums CV, kas apliecina gūto darba pieredzi, kas palīdzēs pirmās darba vietas meklējumos.

Lai saņemtu brīvprātīgā darba grāmatiņu, nāc uz Cēsu novada Jauniešu māju (Rīgas iela 23), kur uzzināsi vairāk par grāmatiņas aizpildīšanas procesu.

Ko brīvprātīgais darbs dod tā darītājam?

- Tā ir lieliska iespēja jebkuram jaunietim pielietot un pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas;
- Jaunus draugus un domubiedrus, kurus vieno kopīgas intereses;
- Iespēju nonākt sabiedriskās dzīves apritē;
- Iespēju ietekmēt sociālos procesus;
- Īstenot iecerētas idejas un sapņus.

Jauniešu brīvprātīgais darbs ir vērsts uz prasmju un savas pirmās darba pieredzes iegūšanu. Jaunieši, kas veic brīvprātīgo darbu, pilnvērtīgāk sagatavo sevi pieaugušo dzīvei, skolā iegūtās zināšanas pielietojot praksē.