Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Satiksmes drošības komisija

Komisija lemj par transporta kustības organizācijas izmaiņām Cēsu novada teritorijā, kā arī izskata iedzīvotāju iesniegumus ar ierosinājumiem par nepieciešamajām izmaiņām satiksmes organizācijā Cēsu novadā (ātruma ierobežojumiem, ātrumvalņiem, ceļa zīmēm u.c.).

Vairāk informācijas par komisijas darbu un iesniegumu izskatīšanas kārtību, sazinoties ar Jāni Kanderu pa tālruni 22478263 vai e-pastā janis.kanders@cesunovads.lv.

Komisijas priekšsēdētājs V.KALANDĀROVS Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
G.NORBUTS
Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieks
Komisijas locekļi D.ZVIRBULIS AS “Latvijas Valsts ceļi” Cēsu nodaļas būvinženieris
  A.PĀŽE Latvijas valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu policijas iecirkņa priekšnieks
  J.KANDERS Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes  vecākais komunālinženieris
  Z.GULBINSKA Cēsu novada centrālās administrācijas Attīstības un būvniecības pārvaldes sastāvā esošās Būvvaldes galvenā teritorijas plānotāja
Komisijas sekretārs J.KANDERS Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes  vecākais komunālinženieris