Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Satiksmes drošības komisija

Komisija lemj par transporta kustības organizācijas izmaiņām Cēsu novada teritorijā, kā arī izskata iedzīvotāju iesniegumus ar ierosinājumiem par nepieciešamajām izmaiņām satiksmes organizācijā Cēsu novadā (ātruma ierobežojumiem, ātrumvalņiem, ceļa zīmēm u.c.).

Komisijas sekretāre Agita Alksnīte 26414980; agita.alksnite@cesunovads.lv.

Komisijas priekšsēdētājs V.KALANDĀROVS Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks G.NORBUTS Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieks
Komisijas locekļi A.SUŠKINS Valsts Policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Dienvidvidzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas galvenais inspektors
  D.OZOLIŅŠ Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes  komunālinženieris
  M.JENERTE Cēsu novada Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes Teritorijas plānošanas un stratēģiskās attīstības nodaļas teritorijas plānotāja
  A.MILLERS Ceļu satiksmes drošības direkcijas Cēsu klientu apkalpošanas centra vadītājs
Komisijas sekretārs A.ALKSNĪTE Cēsu novada Centrālās administrācijas Administrācijas biroja sekretāre