Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Eiropas sociālā fonda projekts “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" Nr.9.2.1.1/15/I/001

Projekta īstenošanas periods: 2015. gada septembris – 2023. gada septembris.

Kopējais finansējums 9 454 217 eiro, t.sk. Eiropas Sociālā fonda finansējums 8 036 084 eiro.

Mērķa grupa – pašvaldību sociālo dienestu un pašvaldību izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālisti, sociālo dienestu vadības līmeņa speciālisti, kā arī personas, kuras nodrošina ģimenes asistenta pakalpojumu.

Projekta mērķis – paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti.

Vairāk informācijas: https://www.lm.gov.lv/lv/projekts/profesionala-sociala-darba-attistiba-pasvaldibas-nr-921115i001 un  https://www.lm.gov.lv/lv/media/7651/download