Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pabalsts 100 gadu jubilejā

Pabalsts 100 un vairāk gadu jubilejā ir naudas pabalsts 100,00 euro apmērā. Pabalstu piešķir bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Fizisko personu reģistrā iegūtajām ziņām. 
 
 
Normatīvie akti
Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem