Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pabalsts 100 gadu jubilejā

Pabalsts 100,00 euro apmērā personai, kura sasniegusi 100 gadu vecumu, un visās nākamajās jubilejās.

Pabalstu piešķir pamatojoties uz 29.12.2021. Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 24 "Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem" 39. un 40. punktu.