Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Administratīvā komisija

Komisija izskata un pieņem lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās (piemēram, administratīvos pārkāpumus par latvāņu ierobežošanas pasākumu neveikšanu vai būvniecības noteikumu pārkāpšanu, vai pēc piekritības konkrētus domes saistošo noteikumu pārkāpumus, u.c.), kā arī izskata iesniegumus, kuros apstrīdēti pieņemtie lēmumi. 

Komisijas priekšsēdētājs B.SANDLERS  
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks V.SVIĶIS Cēsu novada Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes Dienesta viesnīcas vadītājs
Komisijas locekļi D.JUKĒVICS Cēsu novada pašvaldības darbinieks
  V.CIGUZIS  
  M.SMILTIŅA Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes  Kārtības policijas biroja Sūdzību izskatīšanas grupas vecākā inspektore policijas majore
Komisijas sekretārs   Cēsu novada pašvaldības Administratīvās komisijas un Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas jurists