Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Administratīvā komisija

Komisija izskata un pieņem lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās, pamatojoties uz sastādīto protokolu par izdarīto administratīvo pārkāpumu (piemēram, administratīvos pārkāpumus par latvāņu ierobežošanas pasākumu neveikšanu vai būvniecības noteikumu pārkāpšanu, vai pēc piekritības konkrētus domes saistošo noteikumu pārkāpumus, u.c.), kā arī izskata iesniegumus, kuros apstrīdēti pieņemtie lēmumi. 

Vairāk informācijas par komisijas darbu un pieņemtajiem lēmumiem, sazinoties ar komisijas sekretāri Ilzi Jansoni pa tālruni 25699203 vai e-pastā ilze.jansone@cesis.lv.

Komisijas priekšsēdētājs B.SANDLERS  
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks V.SVIĶIS Cēsu nov. pašvaldības Izglītības nodaļas dienesta viesnīcas vadītājs
Komisijas locekļi G.NORBUTS Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieks;
  D.OZOLIŅŠ Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes komunālinženieris
  J.GOBA Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes  Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas Patruļdienesta rotas komandieris
Komisijas sekretāre I.JANSONE Cēsu novada Pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektore