Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par vides jautājumiem

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
31

11.08.2022

Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Cēsu novadā

25.08.2022 Saistošie noteikumi
30 11.08.2022 Nolikums par licencēto makšķerēšanu Cēsu novada Zaubes pagasta Augšezerā 22.10.2022 Saistošie noteikumi
50 01.12.2022

Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā

23.12.2022 Saistošie noteikumi
4 23.03.2023 Par licencēto makšķerēšanu Ruckas ezerā 01.04.2023 Saistošie noteikumi
196 24.02.2022 Par Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskā plāna Cēsu novadā 2022.-2026. gadā apstiprināšanu 21.04.2022 saistošie noteikumi
10 18.04.2024 Nolikums par licencēto makšķerēšanu Ineša ezerā 24.04.2024 saistošie noteikumi
8 21.03.2024 Nolikums par licencēto vēžošanu Braslas upes posmā no ietekas Gaujā līdz Braslas zivjaudzētavai 24.04.2024 saistošie noteikumi
9 18.04.2024 Nolikums par licencēto makšķerēšanu Alauksta ezerā 24.04.2024 saistošie noteikumi