Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Satiksmes ierobežojumi

Satiksmes ierobežojumi Robežu un Rūpniecības ielā

Projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta” gaitā no 2020.gada aprīļa līdz rudenim Robežu ielas, Rūpniecības ielas (posmā no Robežu ielas līdz Palmu ielai) pārbūves darbi, kuru laikā noteikti satiksmes ierobežojumi.

Ielu pārbūve notiks četros etapos, katrā no tiem slēdzot noteiktus ielu posmus. Ar satiksmes ierobežojumiem katrā no etapiem iepazīsties ŠEIT.

Auto stāvēšanas laika ierobežojumi pilsētas stāvvietās

Stāvvietās uz Vaļņu ielas, Raunas ielas, Izstādes ielas un Uzvaras bulvāra auto var novietot uz divām stundām. Šis ierobežojums ir spēkā darba dienās no plkst.8.00 līdz plkst.15.00. Brīvdienās un svētku dienās šajās stāvvietās auto stāvēšanas laika ierobežojums nav spēkā.

Vecpilsētas stāvvietās uz Rīgas ielas, Kases ielas, Lielās Skolas ielas un Pils ielas automašīnu stāvēšanas laika ierobežojums – viena stunda. Uz Rīgas ielas posmā no Kases ielas līdz Baznīcas ielai automašīnu stāvēšanas laika ierobežojums viena stunda ir spēkā arī sestdienās!

Autovadītājiem redzamā vietā aiz automašīnas priekšējā stikla jāizliek norāde ar laiku, kad auto novietots stāvēšanai.

Lūdzam ievērot uzstādītās ceļa zīmes un neaizmirst atstāt norādes par automašīnas novietošanas laiku! Ja auto nepieciešams novietot uz ilgāku laiku, lūdzam izmantot pilsētas stāvlaukumus Bērzaines ielā, pie pilsētas stadiona, Smilšu laukumā un aiz ēkas Raunas ielā 8, kā arī citas stāvvietas bez laika ierobežojuma.

Ar karti, kurā norādītas visas pilsētas centrā pieejamās stāvvietas un auto stāvēšanas laika ierobežojumi tajās, var iepazīties ŠEIT.