Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par sociālajiem jautājumiem

Saistošo
noteikumu Nr.
Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
19   Par palīdzību privāto ceļu tīrīšanā Cēsu novadā 12.10.2023. saistošie noteikumi
12 20.07.2023. Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Cēsu novadā 03.08.2023. saistošie noteikumi
8 21.10.2021. Par pamata sociālās palīdzības pabalstiem, pabalstu krīzes situācijā un pabalstiem atsevišķu izdevumu apmaksai trūcīgām un maznodrošinātām personām Cēsu novadā 01.01.2022. saistošie noteikumi
31 28.12.2023. Par Cēsu novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem 24.01.2024. saistošie noteikumi
25 29.12.2021. Par pabalstu mājokļa vides pielāgošanai Cēsu novadā 19.01.2022. saistošie noteikumi
10 22.06.2023. Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem 25.07.2023.

saistošie noteikumi

11 20.07.2023.

Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Cēsu novada pašvaldībā

01.09.2023. saistošie noteikumi
13 20.07.2023. Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās sociālā darba speciālistu programmās 07.09.2023. saistošie noteikumi
23 12.10.2023.

Par sociālajām garantijām pedagogiem Cēsu novadā

01.01.2024. saistošie noteikumi
15 23.05.2024. Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem 06.06.2024. saistošie noteikumi
4 22.02.2024. Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Cēsu novadā 01.05.2024. saistošie noteikumi