Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par sociālajiem jautājumiem

Saistošo
noteikumu Nr.
Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
10 11.11.2021. Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem 11.01.2022.

saistošie noteikumi


grozījumi

7 21.10.2021. Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Cēsu novadā 01.01.2022. saistošie noteikumi
8 21.10.2021. Par pamata sociālās palīdzības pabalstiem, pabalstu krīzes situācijā un pabalstiem atsevišķu izdevumu apmaksai trūcīgām un maznodrošinātām personām Cēsu novadā 01.01.2022. saistošie noteikumi
16 02.12.2021. Par sociālajiem pakalpojumiem Cēsu novadā 12.01.2022. saistošie noteikumi
25 29.12.2021. Par pabalstu mājokļa vides pielāgošanai Cēsu novadā 19.01.2022. saistošie noteikumi
24 29.12.2021. Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem 08.03.2022.

saistošie noteikumi

26 16.06.2022.

Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Cēsu novada pašvaldībā

21.08.2022. saistošie noteikumi