Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada civilās aizsardzības komisija

Cēsu novada civilās aizsardzības komisijas sastāvs: 

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Rozenbergs (Cēsu novada pašvaldība);
Komisijas sekretārs: Inese Ģērmane (Cēsu novada pašvaldība).

Komisijas locekļi:

  • Inese Suija-Markova (Cēsu novada pašvaldība);
  • Gunārs Mašins, prombūtnes laikā – Denijs Ažuks (VUGD pārstāvis);
  • Līga Bukovska (Cēsu novada pašvaldība);
  • Valda Cīrule, prombūtnes laikā – Artis Pētersons (Valsts policijas pārstāvis);
  • Guntars Norbuts (Cēsu novada pašvaldības “Cēsu novada pašvaldības policija” pārstāvis);
  • Egils Dēvits (Zemessardzes pārstāvis).

Sekretāra pienākumu veicēju Cēsu novada domes priekšsēdētājs nozīmē ar rīkojumu. 

Cēsu novada civilās aizsardzības KOMISIJAS NOLIKUMS