Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Medību koordinācijas komisija

Komisija veicina mednieku, zemnieku, zemju apsaimniekotāju, VAS "Latvijas Valsts meži", Dabas aizsardzības pārvaldes un novada pašvaldības savstarpējo komunikāciju; izstrādā ieteikumus, vadlīnijas un citus informatīvos materiālus medījamo dzīvnieku postījumu samazināšanai, kā arī veic informatīvus un konsultatīvus pasākumus, lai nodrošinātu komisijas kompetencē esošo uzdevumu izpildi.

Komisijas priekšsēdētājs A.MELBĀRDIS Biedrības “Latvijas Mednieku savienība” sastāvā esošās biedrības “Mednieku klubs Priekuļi” pārstāvis
Komsijas sekretārs   Cēsu novada centrālās administrācijas darbinieks
Komisijas locekļi R.VASILE Pārgaujas apvienības pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas tūrisma organizatore
  J.PURIŅŠ Latvijas meža īpašnieku biedrības pārstāvis
  D.MELDERIS Valsts Meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecības Amatas nodaļas vecākais mežzinis
  D.PUNĀNS Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītājs
  N.RUĶIS

Biedrības Lauksaimniecības Statūtsabiedrību asociācijas pārstāvis

 

Medību koordinācijas komisijas protokoli

Protokols nr.1 07.07.2022.
Protokols nr.2 15.07.2022.
Protokols nr.3 28.07.2022.
Protokols nr.4 12.08.2022.