Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par mājokļa jautājumiem

Saistošo

noteikumu

Nr.

Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no

Pievienotie

dokumenti

14 02.12.2021.
 
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 10.02.2022.

saistošie noteikumi

14 10.05.2016. Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas
pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru
02.06.2016. saistošie noteikumi
14 10.05.2016.

Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru

02.06.2016. saistošie noteikumi
11 02.05.2019. Par Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu 01.01.2020. saistošie noteikumi