Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par komunālajiem jautājumiem

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
14

19.05.2022

Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Cēsu novadā

21.07.2022 Saistošie noteikumi
15 19.05.2022

Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Cēsu novadā pilsētās un ciemos

22.10.2022 Saistošie noteikumi