Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cel trauksmi

Dokumenti

Trauksmes celšanas likums nosaka iespējamos pārkāpumus Cēsu novada pašvaldībā, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, personai veicot amata, darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības.

Trauksmi var celt par:

 • pašvaldībai saistošu ārējo normatīvo aktu un pašvaldības izdoto iekšējo normatīvo aktu pārkāpumiem,
 • pašvaldības amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem, pastāvot interešu konflikta situācijā,
 • profesionālās vai ētikas normu neievērošanu.

Cēsu novada pašvaldības Atbildīgās personas trauksmes celšanas jautājumos ir Centrālās administrācijas personāla speciālists Iveta Purmale, e-pasts iveta.purmale@cesunovads.lv, tālr. 68804473.

Papildus informācija par trauksmes celšanas būtību un ar to saistītajiem jautājumiem pieejama trauksmescelejs.lv. Personai pirms trauksmes celšanas (vai šaubu gadījumā) ir tiesības saņemt konsultācijas no Atbildīgās personas, iestādes kontaktpersonas vai arodbiedrības.

Ziņojumu iespējams sagatavot brīvā formā vai, izmantojot sagatavoto veidlapu (skat. augstāk!).

Trauksmes celšana iespējama:

 • nododot ziņojumu mutiski, telefoniski vai rakstiski Atbildīgajai personai (skat. augstāk!);
 • nosūtot ziņojumu elektroniski uz trauksme@cesis.lv;
 • ievietojot ziņojumu pasta kastītē, kas atrodas pašvaldības ēkā (uz aploksnes uzrakstot “Trauksmes cēlēja ziņojums”) Raunas ielā 4, Cēsīs, pagraba stāvā pie ieejas;
 • nosūtot to uz īpaši trauksmes cēlēja ziņojumiem izveidota e-pasta adresi trauksmescelejs@cesis.lv;
 • iesniegt elektroniski bez droša elektroniskā paraksta valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv, ja ziņojumu iesniedz un personas identitāti pārbauda, izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas portālā un tīmekļvietnē.

NB! Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana un ziņošana par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu.

Informāciju par pārkāpumiem, kurus palīdzējis atklāt trauksmes cēlējs, neatklājot trauksmes cēlēja identitāti un ievērojot vispārējās datu aizsardzības prasības, publicēsim Cēsu novada pašvaldības mājas lapā.

Par pārkāpumiem Cēsu novada pašvaldības vai domes amatpersonu darbā iespējams ziņot arī uz KNAB uzticības tālruni 80002070 vai elektroniski uz knab@knab.lv.Kādos gadījumos iespējams ziņot Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam?

1. Par koruptīviem noziedzīgiem nodarījumiem valsts amatpersonu darbībās, t.sk.:

 • kukuļa pieprasīšanu, izspiešanu, ņemšanu, piesavināšanos un došanu;
 • starpniecību kukuļošanā;
 • valsts amatpersonas bezdarbību mantkārīgā nolūkā;
 • dienesta viltojumu mantkārīgā nolūkā;
 • dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā;
 • valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu pārkāpšanu;
 • neatļautu piedalīšanos mantiskos darījumos;
 • tirgošanos ar ietekmi.

2. Par likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un citos normatīvajos aktos valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu.
3. Par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteiktās politisko partiju finansēšanas kārtības, ierobežojumu un aizliegumu neievērošanu, kā arī politiskajām partijām noteikto pienākumu nepildīšanu.
Plašāka informācija par ziņošanas iespējām ŠEIT.