Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sabiedriskās organizācijas Straupes, Stalbes un Raiskuma pagastā

Nosaukums

Darbības raksturojums

Dibināšanas gads

Valdes priekšsēdētājs, vadītājs

Kontaktinformācija, mājaslapa, sociālo mediju konti

JAUNIEŠU BIEDRĪBAS

Biedrība "Vari un dari"

 

2012

Zane Pokkere

 Tel.: 29470034

Biedrība "Straupes jaunieši"

 

2011

Nauris Reinhards

 Tel. N.Reinhards: 29392691

Elīna: 26381307

ĢIMEŅU, SIEVIEŠU, PENSIONĀRU BIEDRĪBAS

Stalbes pagasta ģimeņu atbalsta kopa "Rozbeķu saime"

 

2006

Ilze Krivašonoka

 Tel.: 29409152

Biedrība "Straupes dzirkstelītes"

 

2011

Daina Veinberga

 Tel.: 26828438

Pensionāru biedrība

"Dzīvotprieks"

 

2009

Grieta Grosberga

 Tel.: 29247718

IZGLĪTĪBAS BIEDRĪBAS

Reģionālās izglītības un kultūras atbalsta biedrība (RIKA)

 

2011

Solvita Lodiņa

 Tel.: 26135650

SPORTA BIEDRĪBAS

Ziemeļvidzemes atlētu savienība (ZAS) - Struktūrvienība Raiskumā 
 
Sniedz pakalpojumus vietējiem iedzīvotājiem sporta nodarbību organizēšanā un vadīšanā, kā arī pakalpojumus, kas saistīti ar neformālo izglītību 2012 Sporta kluba vadītājs un treneris Haralds Bruņinieks

Tel.: 29495904

www.zas.lv

 

Sporta klubs "Pārgauja"

 

 

2009

Monvids Krastiņš

Tel.: 29469759

Facebook profils

Twitter profils
Instagram profils

Biedrība "Mountain Horse"

 

2011

Lelde Pole

 Tel.: 29423270

Sporta klubs "Mārkulīči"

 

2008

Vilnis Jaunzems

Tel.: 29363936

www.markulici.lv

Biedrība "Free Wind Archers"

 

2012

Armands Vilisters 

Tel.: 22083028

www.freewindarchers.lv

DAŽĀDU INTEREŠU  UN ATBALSTA BIEDRĪBAS

Straupes pilsētas atdzimšanas biedrība

 

2009

Normunds Broks

 Tel.: --

Biedrība "Ruckas viļņi"

 

2009

Anatolijs Zaļais

Tel.: 29421836

Biedrība "Vesels pilsētā un laukos"

 

2010

Astrīde Rozīte

Tel.: 29491475

www.straupestirdzins.lv

Biedrība "Braslas draugi"

 

2011

Gatis Turlajs

 Tel.: 28343321

Reliģiska organizācija Straupes evaņģēliski luteriskā draudze

 

1991

Draudzes priekšnieks Arnis Lūsiņš

Tel.: 29471887

Facebook profils

Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu komitejas Straupes nodaļa

 

 

Elita Martinsone

Tel.: 29441970

www.redcross.lv

Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu komitejas Raiskuma nodaļa

 

2014

Astrīda Eglīte

www.redcross.lv

Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu komitejas Stalbes nodaļa

 

 

Ruta Klikuča

www.redcross.lv

Meža īpašnieku biedrība "Dižsils"

 

2010

Ainārs Amantovs

 Tel.: --

Biedrība "Straupes Eko Elementi"

 

2011

 

 Tel.: 27457809

Praktiskās vēstures un tūrisma veicināšanas biedrība "Hanzas ūdens ceļi"

 

2014

 Andris Geidāns

 Tel.:29161120

Biedrība "Slow Food Straupe" (+ Slow Food Straupe pavāru alianse)

 

2015

Astrīde Rozīte

Tel.: 29491475

Facebook profils

BIEDRĪBAS, KAS DARBOJAS REĢIONĀLĀ/ LATVIJAS MĒROGĀ

Vidzemes lauku partnerība "Brasla"

 

2006

Izpilddirektore Līga Kārkliņa

Tel.:26137342

www.brasla.lv

Facebook profils

Biedrība "Reiki Latvijas asociācija"

 

 

2000

Gvido Apšenieks

 Tel.: 29226750

Biedrība "Latvijas Mednieku savienība"

 

2011

Edijs Hšcanovičs

Tel.: 26566575

www.lms.org.lv

Latvijas Kempingu asociācija

 

 

2005

Valdes loceklis Juris Leimanis

Tel.: 29448188

www.camping.lv

REĢISTRĒTI MEDNIEKU FORMĒJUMI UN MEDĪBU TIESĪBU LIETOTĀJI PĀRGAUJĀ

Mednieku klubs "Raiskums"

 

2001

Augusts Kažociņš

 Tel.: 29217749

Mednieku klubs "Daibe"

 

1997

Jānis Bērziņš

 Tel.: 29166087

Straupes mednieku un makšķernieku biedrība "Mārkulīči"

 

1997

Vilnis Jaunzems

 Tel.: 29363936

Mednieku klubs "Rozula"

 

2011

Guntis Pužuls

 Tel.: 29541200

Mednieku klubs "Šalc zaļais mežs"

 

1998

Ingus Ozols

Tel.: 29257275

Biedrība "Pie Ozola"

 

2000

Mārtiņš Rajeckis

 Tel.: 26129626

Mednieku klubs "Lenči"

 

 

2002

Jānis Bušs

 Tel.: 29433226

Mednieku klubs "Kvēpene"

 

2010

Jānis Bušs

 Tel.: 29433226

Medību klubs "Ķeņģi"

 

2010

Agris Strazds

 Tel.: 29405403

Mednieku kolektīvs "Priedes"

 

2015

Edijs Hšcanovičs

Tel.: 26566575

Mednieku klubs "Virsāji"

 

2017

Āris Kazerovskis

 Tel.: 26481050