Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

NĪN parādnieku saraksts

Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Cēsu novada pašvaldības finanšu pārvalde ir izdevusi sekojošus dokumentus personām, kurām nav deklarēta dzīvesvieta.

Parādnieki ar dokumentiem var iepazīties Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldē pie nodokļu ekonomistiem Kaļķu ielā 22, Cēsīs, Cēsu nov.

Dokumenta izdošanas datums

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati

Dokumenta Numurs

Dokumenta veids

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa (EUR)

Dokumenta glabāšanas laiks

Labprātīgs samaksas termiņš

Kontaktpersona

Publicēts

09.06.2022.

Aivars Plivčs, dzim. 04.12.1960

5-55.2-F-993/2022

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

101.44

10 gadi

29.06.2022.

I.Eberharde, tālr.64107873

09.06.2022.

05.09.2022. Aivars Plivčs, dzim. 04.12.1960 5-55.3-F-1731/2022 Lēmums - izpildrīkojums par nokavētu nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 102.54 10 gadi   I.Eberharde, tālr.64107873 05.09.2022.

14.09.2022.

Gunārs Intaitis, dzim. 02.01.1966 5-55.2-F-2003/2022 Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi 103.84 10 gadi 04.10.2022 I.Eberharde, tālr.64107873 14.09.2022.
10.10.2022. Diana Kirkina,  dzim. 21.08.1976. 5-55.2-F-2444/2022 Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi 30.28 10 gadi 31.10.2022. I.Eberharde, tālr.64107873 10.10.2022.
10.10.2022. Gunārs Intaitis, dzim. 02.01.1966 5-55.3-F-2496/2022 Lēmums - izpildrīkojums par nokavētu nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 104.26 10 gadi   I.Eberharde, tālr.64107873 10.10.2022.
05.12.2022. Diana Kirkina, dzim. 21.08.1976 5-55.3-F-2949/2022 Lēmums - izpildrīkojums par nokavētu nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 30.74 10 gadi   I.Eberharde, tālr.64107873

05.12.2022.