Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

AS "CATA"

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

AS CATA publiskojamā informācija

Reģistrācijas numurs

4000301684

Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums (EUR)

1 496 689.60

Cēsu novada pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā (Īpatsvars % no kapitālsabiedrības pamatkapitāla)

54.07 %

Cēsu novada pašvaldības līdzdalība atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem

Lēmums par Cēsu novada pašvaldības līdzdalību akciju sabiedrībā "CATA"

 

Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis

 

Kvalitatīvu un visiem sociāliem iedzīvotāju slāņiem pieejamu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana pašvaldības administratīvā teritorijā un kontrole par sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.

Citas ziņas

 

Cēsu novada pašvaldības kapitālu daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Izpilddirektore Līga Bukovska