Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

SIA "Rehabilitācijas centrs "Līgatne""

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

rehcentrsligatne.lv/par-mums/informacija

Reģistrācijas numurs 40003273506

Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums ( EUR)

Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 1 695 885 (Viens miljons seši simti deviņdesmit pieci tūkstoši astoņi simts astoņdesmit pieci eiro).

Cēsu novada pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā ( Īpatsvars % no kapitālsabiedrības pamatkapitāla)

100 %

Cēsu novada pašvaldības līdzdalība atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem

 

Lēmums par Cēsu novada pašvaldības līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rehabilitācijas centrs "Līgatne""

Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis

 

Galvenie attīstības virzieni ar vispārējo stratēģisko mērķi:

SM1 – Augstas kvalitātes un pieejami sekundārās ambulatorās veselības aprūpes rehabilitācijas pakalpojumi, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

SM2 – Uz pacientu un klientu vērstu rehabilitācijas programmu izveide

SM3 – Mūsdienīga veselības un sociālās aprūpes darba vide un kvalificētu speciālistu piesaiste

SM4 – Efektīva sabiedrības pārvalde un racionāla resursu izmantošana

SM5 – Infrastruktūras efektīva uzturēšana, atjaunošana un pilnveide, racionāli plānojot un veicot nepieciešamās investīcijas.

SM6 – Finansiālās stabilitātes nodrošināšana, radot maksimālas iespējas ienākumu gūšanai.

Citas ziņas

 

Cēsu novada pašvaldības kapitālu daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Izpilddirektore Līga Bukovska