Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Saistošo noteikumu projekti

Komentārus, ierosinājumus vai viedokli par saistošo noteiktumu projektiem lūdzam sūtīt e-pastā dome@cesunovads.lv, norādot konkrētu projektu. 
 
Pievienotie dokumenti ir PDF formātā
Saistošo noteikumu nosaukums Komiteja, kur saistošie noteikumi tiks skatīti Komitejas datums, kad saistošie noteikumi tiks skatīti Domes sēdes datums, kad saistošie noteikumi tiks skatīti Pievienotie dokumenti Adrese viedokļu sūtīšanai Termiņš viedokļu sūtīšanai
Par azartspēļu organizēšanu Cēsu novadā Uzņēmējdarbības un attīstības komiteja 01.02.2024. 22.02.2024.

Projekts

Paskaidrojuma raksts

   
Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei Izglītības, kultūras un sporta komiteja 08.02.2024. 22.02.2024. Projekts    
Par Cēsu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu Finanšu komiteja 18.01.2024. 25.01.2024.

Projekts

Paskaidrojuma raksts

   
Par interešu izglītības programmu licencēšanu Izglītības, kultūras un sporta komiteja 01.2024. 01.2024. Projekts    
Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Cēsu novadā Sociālo un veselības jautājumu komiteja

Finanšu komiteja

11.01.2024.

 

 

 

 

18.01.2024.

25.01.2024. Projekts    
Grozījumi Cēsu novada domes 2022.gada 1.decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 "Pašvaldības aģentūras "Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra" maksas pakalpojumi" Finanšu komiteja 21.12.2023. 28.12.2023. Projekts    
Par Cēsu novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem

Sociālo un veselības jautājumu komitejas 


Finanšu komiteja

14.12.2023.

 

 

21.12.2023. 

28.12.2023.  Projekts    
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Cēsu novadā Finanšu komiteja 02.11.2023. 09.11.1023. Projekts    
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novadā Finanšu komiteja 02.11.2023. 09.11.1023. Projekts    
Par Cēsu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu Uzņēmējdarbības un attīstības komiteja 19.10.2023. 09.11.2023. Projekts    
Par Cēsu novada domes 2022. gada 21.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 11 „Sabiedriskās kārtības noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem Uzņēmējdarbības un attīstības komiteja 19.10.2023. 09.11.2023. Projekts    
Par sociālajām garantijām pedagogiem Cēsu novadā Finanšu komiteja 05.10.2023. 12.10.2023. Projekts    
Par reklāmu, izkārtņu, citu informatīvo materiālu un vides objektu izvietošanas kārtību Cēsu novadā

Finanšu komiteja

05.10.2023.

12.10.2023. Projekts    
             
Par sabiedrisko kārtību un drošību Cēsu novada pašvaldības dabas takās, aktīvās atpūtas un sporta laukumos

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

 

Finanšu komiteja

28.09.2023.

 

 

 

05.10.2023.

12.10.2023. Projekts    
Par palīdzību privāto ceļu tīrīšanā Cēsu novadā

Sociālo un veselibas jautājumu komiteja

 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

 

Finanšu komiteja

28.09.2023.

 

 

 

 

28.09.2023.

 

 

05.10.2023.

12.10.2023. Projekts    

Grozījumi Cēsu novada domes 2023.gada 20.jūlija saistošajos noteikumos Nr.11

“Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Cēsu novada pašvaldībā”

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

 

Finanšu komiteja

28.09.2023.

 

 

 

 

28.09.2023.

 

05.10.2023.

12.10.2023. Projekts    
Apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi Cēsu novada pašvaldības teritorijā

Uzņēmējdarbības un attīstības komiteja

 

Finanšu komiteja

21.09.2023.

 

 

 

05.10.2023.

12.10.2023. Projekts    
Par dzīvokļu izīrēšanas kārtību zemas īres dzīvojamās mājās Cēsu novadā Sociālo un veselības jautājumu komiteja 31.08.2023. 14.09.2023. Projekts    
Par Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai Finanšu komiteja 10.08.2023. 17.08.2023. Projekts      
Par ielu tirdzniecības kārtību un pašvaldības nodevu ielu tirdzniecībai publiskās vietās Cēsu novada pašvaldības teritorijā

Uzņēmējdarbības un attīstības komiteja

 

Finanšu komiteja

27.07.2023.

 

 

10.08.2023.

17.08.2023. Projekts      
Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi

Uzņēmējdarbības un attīstības komiteja

 

Finanšu komiteja

27.07.2023.

 

 

10.08.2023.

17.08.2023. Projekts          
Par Cēsu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu

Uzņēmējdarbības un attīstības komiteja

 

Finanšu komiteja

27.07.2023.

 

 

10.08.2023.

17.08.2023. Projekts    
Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās sociālā darba speciālistu programmās

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

 

Finanšu komiteja

06.07.2023.

 

 

13.07.2023.

20.07.2023. Projekts    
Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Cēsu novadā

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

 

Finanšu komiteja

06.07.2023.

 

 

13.07.2023.

20.07.2023. Projekts    
Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Cēsu novada pašvaldībā

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

 

Finanšu komiteja

06.07.2023.

 

 

13.07.2023.

20.07.2023. Projekts  
             
Par Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūras maksas pakalpojumiem Finanšu komiteja 15.06.2023. 22.06.2023. Projekts    

Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

 

Finanšu komiteja

08.06.2023.

 

 

 

 

15.06.2023.

22.06.2023. Projekts    
Interešu izglītības programmu finansēšanas un īstenošanas kārtība Cēsu novada pašvaldībā

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

 

Finanšu komiteja

11.05.2023.

 

 

18.05.2023.

25.05.2023.

Projekts

Pielikumi

   
Noteikumi par Līgatnes pārceltuves brīvbiļešu piešķiršanas kārtību

Uzņēmējdarbības un attīstības komiteja

 

Finanšu komiteja

01.06.2023.

 

 

 

15.06.2023.

22.06.2023. Projekts    

Grozījumi Cēsu novada domes 2022.gada 6.oktobra saistošajos noteikumos Nr.39 "Par Cēsu novada pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu

īres maksas noteikšanu"

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

 

Finanšu komiteja

08.06.2023.

 

 

 

 

15.06.2023.

22.06.2023. Projekts