Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Saistošo noteikumu projekti

Komentārus, ierosinājumus vai viedokli par saistošo noteiktumu projektiem lūdzam sūtīt e-pastā dome@cesunovads.lv, norādot konkrētu projektu. 
 
Pievienotie dokumenti ir PDF formātā
Saistošo noteikumu nosaukums Komiteja, kur saistošie noteikumi tiks skatīti Komitejas datums, kad saistošie noteikumi tiks skatīti Domes sēdes datums, kad saistošie noteikumi tiks skatīti Pievienotie dokumenti
Par Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūras maksas pakalpojumiem Finanšu komiteja 15.06.2023. 22.06.2023. Projekts

Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

 

Finanšu komiteja

08.06.2023.

 

 

 

 

15.06.2023.

22.06.2023. Projekts
Interešu izglītības programmu finansēšanas un īstenošanas kārtība Cēsu novada pašvaldībā

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

 

Finanšu komiteja

11.05.2023.

 

 

18.05.2023.

25.05.2023.

Projekts

Pielikumi

Noteikumi par Līgatnes pārceltuves brīvbiļešu piešķiršanas kārtību

Uzņēmējdarbības un attīstības komiteja

 

Finanšu komiteja

01.06.2023.

 

 

 

15.06.2023.

22.06.2023. Projekts

Grozījumi Cēsu novada domes 2022.gada 6.oktobra saistošajos noteikumos Nr.39 "Par Cēsu novada pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu

īres maksas noteikšanu"

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

 

Finanšu komiteja

08.06.2023.

 

 

 

 

15.06.2023.

22.06.2023. Projekts