Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Saistošo noteikumu projekti

Komentārus, ierosinājumus vai viedokli par saistošo noteiktumu projektiem lūdzam sūtīt e-pastā dome@cesunovads.lv, norādot konkrētu projektu. 
 
Pievienotie dokumenti ir PDF formātā
Saistošo noteikumu nosaukums Komiteja, kur saistošie noteikumi tiks skatīti Komitejas datums, kad saistošie noteikumi tiks skatīti Domes sēdes datums, kad saistošie noteikumi tiks skatīti Pievienotie dokumenti Adrese viedokļu sūtīšanai Termiņš viedokļu sūtīšanai
Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā Finanšu komiteja 11.07.2024. 18.07.2024. Projekts inuta.merzajeva@cesis.lv 09.07.2024.
Grozījumi Cēsu novada domes 2022.gada 1.decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Pašvaldības aģentūras “Cēsu novada uzņēmējdarbības un tūrisma aģentūra” maksas pakalpojumi” Finanšu komiteja 13.06.2024. 20.06.2024. Projekts madara.lasmane@cesunovads.lv 19.06.2024.
Par reklāmu, izkārtņu, citu informatīvo 
materiālu un vides objektu izvietošanas kārtību Cēsu novadā
Finanšu komiteja 16.05.2024. 23.05.2024. Projekts irena.suipe@cesunovads.lv 09.05.2024.
Cēsu novada pašvaldības nolikums Finanšu komiteja 16.05.2024. 23.05.2024.

Projekts

Paskaidrojuma raksts

sigita.zvirbule@cesis.lv 07.05.2024.
Par pabalstu mājokļa vides pielāgošanai Cēsu novadā

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

 

Finanšu komiteja

09.05.2024.

 

 

 

 

16.05.2024.

23.05.2024. Projekts ainars.judeiks@cesis.lv 07.05.2024.
Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

 

Finanšu komiteja

09.05.2024.

 

 

 

 

16.05.2024.

23.05.2024. Projekts ainars.judeiks@cesis.lv 07.05.2024.
Par Cēsu novada simboliku Izglītības, kultūras un sporta komiteja 09.05.2024. 23.05.2024. Projekts aleksandrs.abramovs@cesunovads.lv 07.05.2024.
Par kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās izglītības programmās, darbam izglītības iestādēs Izglītības, kultūras un sporta komiteja  09.05.2024. 23.05.2024. Projekts    
Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamiem un Cēsu novada izglītības iestāžu personāla braukšanas izdevumus par sabiedriskā transporta izmantošanu

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

 

 

04.04.2024. 18.04.2024. Projekts    
Par kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība piedalās novada nozīmes infrastruktūras objektu jaunas būvniecības, pārbūves un atjaunošanas darbu līdzfinansēšanā

Uzņēmējdarbības un attīstības komiteja

 

Finanšu komiteja

28.03.2024.

 

 

 

11.04.2024.

  Projekts    
Par licencēto vēžošanu Braslas upes posmā no ietekas Gaujā līdz Braslas

Uzņēmējdarbības un attīstības komiteja

Finanšu komiteja

27.02.2024.

 

 

14.03.2024.

21.03.2024. Projekts
Paskaidrojuma raksts
   
Par licencēto makšķerēšanu Alauksta ezerā

Uzņēmējdarbības un attīstības komiteja

 

Finanšu komiteja

27.02.2024.

 

 

 

14.03.2024.

21.03.2024. Projekts 
Pielikums Nr.1.
Pielikums Nr.2.
Pielikums Nr.3.
Paskaidrojuma raksts
   
Par licencēto makšķerēšanu Ineša ezerā

Uzņēmējdarbības un attīstības komiteja

Finanšu komiteja

27.02.2024.

 

 

14.03.2024.

21.03.2024. Projekts
Paskaidrojuma raksts
   
Par azartspēļu organizēšanu Cēsu novadā Uzņēmējdarbības un attīstības komiteja 01.02.2024. 22.02.2024.

Projekts

Paskaidrojuma raksts

   
Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei Izglītības, kultūras un sporta komiteja 08.02.2024. 22.02.2024. Projekts    
Par Cēsu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu Finanšu komiteja 18.01.2024. 25.01.2024.

Projekts

Paskaidrojuma raksts

   
Par interešu izglītības programmu licencēšanu Izglītības, kultūras un sporta komiteja 01.2024. 01.2024. Projekts    
Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Cēsu novadā Sociālo un veselības jautājumu komiteja

Finanšu komiteja

11.01.2024.

 

 

 

 

18.01.2024.

25.01.2024. Projekts