Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par 2 kailciršu, 1 galvenās izlases cirtes un 1 sanitārās izlases cirsmas īpašumā "Priekuļu pagasta pašvaldības zeme" izsoli

Elektroniskā izsolē tiek pārdota kustamā manta - 2 kailciršu, 1 galvenās izlases cirtes un 1 sanitārās izlases cirsmas īpašumā ''Priekuļu pagasta pašvaldības zeme''.

Kustamā manta 2 kailcirtes, 1 galvenās izlases un 1 sanitārās izlases cirsmas ''Priekuļu pagasta pašvaldības zeme'', Priekuļos, Priekuļu pagastā, Cēsu novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 4272 006 0218, kas sastāv no meža 2. kvartāla 23., 39., 46., 18., 29., 31. un 32. nogabala, likvīdā krāja – 908,8 m3, no tās lietkoksne 695,99 m3, malka 212,81 m3, kopējā izcērtamā platība – 3,5 ha, zemes vienības kadastra apzīmējums 4272 006 0219, kas sastāv no meža 1. kvartāla 8., 9. nogabalā likvīdā krāja – 30,0 m3, no tās lietkoksne 14,0 m3, malka 16,0 m3, kopējā izcērtamā platība – 7,41 ha.

Kustamās mantas izsoles nosacītā sākuma cena – 48 400,00 EUR;
Izsoles solis - 100,00 EUR;
Nodrošinājums – 4 840,00 EUR.

Izsoles sākums 2022.gada 5.maijā plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, jāreģistrējas izsolei un jāiemaksā nodrošinājums Cēsu novada pašvaldības norēķinu kontā līdz 2022.gada 25.maija plkst.23.59.

Izsoles noslēgums 2022.gada 6.jūnijā plkst.13.00. Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no brīža, kad tas noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē, līdz brīdim, kad izsole ir noslēgusies. Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.