Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vecpiebalgas Kultūras nama amatierteātris "Sumaisītis"

Amatierteātra "Sumaisītis" režisore Inese Pilābere. Mēģinājumi notiek otrdienās plkst.19.00 Vecpiebalgas Kultūras namā.

 Adrese: Gaismas iela 1, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4122.