Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Komisija brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs

Komisija lemj par vietu sadali Cēsu novada pašvaldības bērnudārzos, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vietu piešķiršanu Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.

Bērna reģistrēšana vietas saņemšanai bērnudārzā

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāri Dzintru Kozaku pa tālruni 64121009, 29126373 vai rakstot uz dzintra.kozaka@cesis.lv 

Komisijas priekšsēdētājs T.JAUNZEMIS Cēsu novada domes pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Komisijas sekretāre Dz.KOZAKA Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe
Komisijas locekļi   Vecāku domes pārstāvis
  L.KAZAKA Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja