Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Komisija brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs

Komisijas uzdevums ir izskatīt iesniegumus un pieņemt lēmumus par brīvo vietu komplektēšanu iestādēs, kur ir rinda. Komisijas priekšsēdētājs komisiju sasauc pēc nepieciešamības visa gada laikā, bet grupu komplektēšanai katra gada martā.

Bērna reģistrēšana vietas saņemšanai bērnudārzā

Vairāk informācijas par komisijas darbu, sazinoties ar komisijas sekretāri Dzintru Kozaku pa tālruni 29126373 vai rakstot uz dzintra.kozaka@cesunovads.lv 

Komisijas priekšsēdētājs I.RODE Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Komisijas locekļi D.DOMBROVSKA Cēsu novada Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
  K.BERNĀNE Priekuļu pirmskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” vadītāja
Komisijas sekretāre D.KOZAKA Cēsu novada Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības satura un kvalitātes vadītāja