Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sociālā joma, veselība, karavīri

Biedrība „Cēsu pensionāri”
Pensionāri, sociālā joma, sabiedriskās aktivitātes

Darbības mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti biedrības pensionāriem, piedalīties novada sabiedriskā dzīvē.

Kontaktinformācija: Tālrunis: 29196252

Sabiedrības labuma organizācijas statuss - Ir

 

 Daugavas Vanagi Latvijā, Cēsu nodaļa
Latvijas karavīri, leģionāri, sociālā joma

Pret Latvijas okupācijas spēkiem cīnījušos Latvijas karavīru aprūpes organizācija. Palīdzam grūtībās nonākušajiem leģionāriem, viņu piederīgajiem un citiem trūkumcietējiem, t.sk. bērniem un slimajiem.

Kontaktinformācija – Cēsu nodaļa – Rīgas iela 7,  Cēsis, Cēsu novads, LV 4100. Andris Jērcēns, telesargi@inbox.lv
Centrālā valde - Slokas ielā 122, Rīga, LV 1067, Egons Andersons, V.A. Kizāns, Tālr./fakss: 64125176, Mob. tālr.: 26309848, e-pasts: egons@latvis.apollo.lv, pingvins71@inbox.lv

Sabiedrības labuma organizācijas statuss - Ir

 

 

 

 Cēsu invalīdu biedrība
Invalīdi, sociālā joma

Biedrība dibināta 1990.g. 31.martā. Biedrības galvenais uzdevums ir nodrošināt pieaugušo invalīdu sociālo, sadzīves, sporta un kultūras vajadzību apmierināšanu, darbā iekārtošana un dažādi pakalpojumi. Iesniedzam priekšlikumus likumu pieņemšanai un grozīšanai invalīdu interesēs. 

Kontaktinformācija - Indulis Balodis, Silvija Circene  (tālrunis un fakss: 64127048, mob. tālruņi: 29547180), e-pasts: cesiskic@inbox.lv, cesisikic@apollo.lv.

Sabiedriskā labuma organizācijas statuss - ir

 

 

 

 Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Cēsu nodaļa
Izglītošana, veselīga dzīvesveida popularizēšana, iesaistīšana veselības stiprināšanas un citās aktivitātēs

Biedrībā apvienojušies aptuveni  180 Cēsu iedzīvotāji, pārsvarā seniori, kuri ikdienā sadzīvo ar dažādām kaulu un locītavu slimībām un vēlas piekopt aktīvu dzīvesveidu.

Kontaktinformācija - Biroja adrese: Rīgas iela 7, Cēsis LV-4101; e-pasts: lklssb.cesu.nodala@inbox.lv; apmeklētāju pieņemšana trešdienās no plkst.13.00 līdz 15.00;  vadītājas telefons 26190336.

Sabiedrības labuma organizācijas statuss - Ir

 

 

 

 Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu teritoriālā organizācija
Sociālā joma, neredzīgo interešu aizstāvība

Pārstāv savu biedru intereses pašvaldībā, Valstī kopumā. Rada iespēju saviem biedriem saturīgi pavadīt brīvo laiku, iesaistīties sociālās rehabilitācijas programmās, kuras finansē Valsts par budžeta līdzekļiem un Eiropas sociālā fonda projektu finansētie pakalpojumi.

Kontaktinformācija - Tālr.: 64123494, Mob. Tālrunis: 26108901, e-pasts: lnbvidzeme@inbox.lv, adrese: Kr. Valdemāra ielā 13, Cēsis, Cēsu novads, LV -4101.

Sabiedrības labuma organizācijas statuss - ir

 

 

 

 Sieviešu resursu centrs “Prieks”
Sociālā joma, sieviešu interešu aizstāvība

Sociāli aktivizēt Vidzemes novadā dzīvojošās sievietes. Palīdzības sievietēm aktivizēties un rast sev vietu šodienas ekonomiskajā, politiskajā un sociālajā situācijā. Dažādu apmācību programmu realizēšana, paaugstinot izglītības līmeni un garīgo attīstību.

Kontaktinformācija – Biruta Mežale, Tālrunis: 29488942, e-pasts: biruta.mezale@inbox.lv, adrese: Liepu iela 6, Dukuri, Priekuļu pag., Cēsu novads, LV - 4101

Sabiedrības labuma organizācijas statuss – Nav

 

 

 

 Latvijas Sarkanais krusts (LSK) Cēsu komiteja
Sociālā joma, donoru kustība, meklēšanas dienests jaunieši

Darbojas kā palīgs valstij, uzlabojot mazaizsargāto cilvēku dzīves apstākļus.

Kontaktinformācija - Marina Orlova (tālrunis: 25948345, fakss: 64120782 e-pasts: lsk@redcross.lv), adrese: Bērzaines iela 16, Cēsis, LV 4101.

Sabiedrības labuma organizācijas statuss - ir

 

 

 Ģimenes centrs Mūsu nākotne
Sociālā joma

Darbības virzieni - sociālā palīdzība, ģimenes vērtības nostiprināšanās sabiedrībā, Jaunu talantu atklāšana.

Kontaktinformācija - Svetlana Gurska, Tālrunis: 28346256, e-pasts: musunakotne@inbox.lv, adrese: Palasta iela  20 – 6, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Sabiedriskā labuma organizācijas statuss - Nav

 

 

 

 Latvijas politiski represēto Cēsu biedrība
Sociālā joma, politiski represēto aizstāvība

Biedrība Cēsu rajonā darbojas jau kopš 1988.gada, sākotnēji Igora Vanadziņa , vēlāk - Zigrīdas Perevalovas vadībā. No 2009.gada līdz 2016.gada 7.maijam biedrību vadīja Dace Jurciņa. Oficiāli Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā biedrība reģistrēta 2005.gada 5.jūlijā.

Pašlaik biedrībā apvienojušies aptuveni 60 biedri. Biedrības galvenais uzdevums ir uzskaitīt politiski represētās personas, saglabāt to piemiņu un organizēt palīdzību.

Kontaktinformācija - Pēteris Ozols, Tālrunis: 29297513; e-pasts: cesu_prb@inbox.lv

Sabiedrības labuma organizācijas statuss - ir

 

 

 

 Biedrība “Gaujaslīči”
Sociālā joma

Veic sabiedriskā labuma darbību - labdarību, mazturīgo, trūcīgo, maznodrošināto un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu, vecinot karitatīvā sociālā darba attīstību Latvijā, kas ietver sevī uz kristīgām vērtībām balstītas rūpes par cilvēku - garīgo aprūpi un praktisko palīdzību; dot iespēju cilvēkam garīgi pieaugt, kā arī iespēju atrast ceļu pie Dieva, lietojot garīgās dzīves un darba terapiju; bagātināt Vidzemes reģiona kultūras, tūrisma un atpūtas iespējas.

Kontaktinformācija – Artis Eglītis, mob.tel.: 26407248,  adrese: Tālavas iela 3, Cēsis, Cēsu novads, LV – 4101

Sabiedrības labuma organizācijas statuss – Ir
 Biedrība “Kiwanis Cēsis”
Sociālā joma

Biedrības mērķi:

  • Cilvēku fiziskās, psihiskās un sociālās labklājības paaugstināšana, sniedzot garīgu un materiālu atbalstu sociālam riskam pakļautām iedzīvotāju grupām, par prioritāti izvēloties ģimenes, bērnus un jauniešus;
  • izveidot vidi, kas veicina bērnu un jauniešu fizisko un garīgo attīstību;
  • izveidot drošas, bērniem un jauniešiem pieejamas, brīvā laika pavadīšanas vietas;
  • organizēt bērnu un skolēnu sporta pasākumus.

Kontaktinformācija – Alvīne Anna Muceniece, tālrunis: 27765601, e-pasts: alviine.muceniece@gmail.com

Sabiedrības labuma organizācijas statuss – Nav

 

 Dzīvības Straume
Sociālā joma, jaunieši, maznodrošinātie

Popularizējam uzskatus, kas balstās uz Dieva desmit baušļiem. Mērķis - radīt jauniešiem labvēlīgu vidi spēju un talantu atklāšanai, palīdzēt maznodrošinātām iedzīvotāju grupām viņu sociālajās problēmās.

Kontaktinformācija - Anita Tīrone, Lauma Landratova (Tālruņi: 26377610, 26095400), e-pasts: anitatirone@inbox.lv

Sabiedrības labuma organizācijas statuss - nav

 

 

 

 Biedrība “Brīnummāja”
Sociālā joma, bērnu un jauniešu attīstība

Bērnu un jauniešu attīstības veicināšana un attīstošo aktivitāšu pieejamības nodrošināšana dažādām sociālajām grupām, sabiedrības izpratnes veidošana par bērnu un jauniešu attīstības vajadzībām.

Kontaktinformācija – Liena Milherte, mob.tel. 26425851,  e-pasts: l.milherte@gmail.com

Sabiedrības labuma organizācijas statuss – nav 
 Lauku sieviešu atbalsta grupa “VAIVE”
Sociālā joma

Sociāli aktivizēt lauku pagastos dzīvojošās un strādājošās sievietes, ģimenes, paaugstināt viņu izglītības līmeni un garīgo attīstību, fiziskās veselības saglabāšanu un nostiprināšanu. Organizēta sociālā atbalsta pasākumus.

Kontaktinformācija – Valda Zaļaiskalna, mob.tel. 29473756,  e-pasts: valda.zalaiskalna@cesis.lv

Sabiedrības labuma organizācijas statuss – nav 
 Biedrība „Zvannieku Mājas”
Sociālā joma

Biedrība apvieno un atbalsta aizbildņus un audžuģimenes. Tā īpaši iestājas par lauku bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības. Biedrība ir izveidojusi lauku māju, kur aizbildņi un audžuvecāki audzina un rūpējas par bērniem un jauniešiem. 

Kontaktinformācija - Sandra Dzenīte-Cālīte un Linda Baļčūne (tālruņi: 26477091, 28646241), e-pasts: linda.balcune@gmail.com, Mājas lapa: www.zvannieki.lv
 Biedrība "Sniegaroze"

Veselība, veselīgs dzīvesveids

Biedrība "Sniegaroze" dibināta 2013.gada 4.janvārī. Tās mērķi ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu, netradicionālās ārstēšanas metodes, prezentāciju, tikšanos, kursu rīkošana, kuros popularizēta dabīgā kosmētika, produkti, metodes un procedūras veselības stiprināšanai un atgūšanai. Tāpat biedrības mērķis ir popularizēt fiziskās aktivitātes un to nozīmi veselības veicināšanā, kā arī sadarbošanās starp līdzīgām biedrībām un organizācijām.

Kontaktinformācija - Indra Štrausa (Mob. tel. 29274546), e-pasts: strausaindra@gmail.com vai indra.strausa@inbox.lv, adrese: Gaujas ielā 8, Cēsīs, mājas lapa: http://biedribasniegaroze.majaslapa.co/
Sabiedrības labuma organizācijas statuss - nav
 


Latviešu Strēlnieku apvienības Cēsu nodaļa

Sekmēt Latvijas valstiskās neatkarības un suverenitātes nostiprināšanu, valsts aizsardzības un drošības iestāžu darbības optimizēšanu, Nacionālo bruņoto spēku kaujasspēju, karavīru pienākuma apziņas un profesionālās izaugsmes pilnveidošanu;aktivizēt jaunatnes patriotisko audzināšanu, veicināt jaunatnes stāšanos un aktīvu dalību Jaunsardzes vienībās, sniegt tām praktisko palīdzību organizatoriskajā un apmācību darbā, šajā nolūkā izmantojot pagātnes pieredzi un vēstures materiālus par Latvijas armijas attīstību un latviešu karavīru kauju ceļiem;vākt, apkopot un publicēt materiālus par latviešu karavīru gaitām Pirmajā pasaules karā, Latvijas atbrīvošanas cīņās, Otrajā pasaules karā, pēckara periodā, Latvijas valsts neatkarības un armijas atjaunošanas periodā un starptautiskajās misijās;aizstāvēt savu biedru un viņu ģimenes locekļu intereses un tiesības;rūpēties par savu biedru labklājību, sniegt juridiska rakstura konsultācijas un palīdzību sociālo jautājumu risināšanā.

Latviešu Strēlnieku apvienības Cēsu nodaļa dibināta 2016.gada 13.februārī, un tās darbības zona  aptver  bijušo Cēsu un Limbažu apriņķa, tagadējā Cēsu garnizona teritoriju.


Kontaktinformācija - Tālrunis: 26270689; Ēvalds Krieviņš,  rezerves pulkvežleitnats, Cēsu nodaļas vadītājs