Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Amatas, Drabešu, Skujenes, Nītaures un Zaubes pagastā

Sabiedriskās organizācijas Amatas, Drabešu, Skujenes, Nītaures un Zaubes pagastā

 

Nosaukums

Valdes priekšsēdētājs, vadītājs

Kontaktinformācija, mājaslapa, sociālo mediju konti

JAUNIEŠU BIEDRĪBAS

Biedrība "Nītaureņi"

Mārtiņš Šteins

 Tel.: 26590545
 info@nitaureni.lv   martins@nitaureni.lv

PENSIONĀRU BIEDRĪBAS

Amatas pagasta pensionāru biedrība "Dzīvesprieks"

Aleksandra Freivalde

 Tel.: 29156766
 aleksandrafreivalde@inbox.lv

Zaubes senioru biedrība "Sidrabozols"

Gunta Rudmieze

 Tel.: 29148406

DAŽĀDU INTEREŠU UN ATBALSTA BIEDRĪBAS

Biedrība "KasTe"

Inese Roze

 Tel.: 29199870
 sikroze@inbox.lv

Amatas novada attīstības fonds

Rita Bukovska

Tel.: 26567653
amatasfonds@inbox.lv

"Novadnieki attīstībai"

Vaira Zauere

Tel.: 29392339

Vaira.zauere@gmail.com

Biedrība "VējSaule"

Ilze Gablika

 Tel.: 29394277
izite2@inbox.lv

Ģimenes atbalsta rokdarbu studija

Sandra Eglīte

Tel.: 26622811

mezmala2@inbox.lv

 

Nodibinājums Brunis

Agris Šults

Tel.: 26437499

nod.brunis@gmail.com
mezabrali.wordpress.com/

Biedrība "Skujenes kultūrvides attīstība"

 Vija Indriksone

Te.:  29185569