Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu Pilsētas vidusskola (1 pirmsskolas grupa)

Cēsu Pilsētas vidusskola
http://www.cesuvsk.lv
L.Paegles 1, Cēsis
Direktore Aija Sīmane
tālr. 64107170, 26352838
tālr. lietvede 64122972
medmāsa 64107959
dežurants 64107960
E-pasts: vidusskola@cesis.lv

Mērķis: veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas rosina izglītojamo interesi apgūt zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai.

Vīzija: radoša, tradīcijām bagāta un kvalitatīva ieguve izglītības iestādē ar izglītojamiem, kuri veiksmīgi iekļaujas mūsdienu mainīgās dzīves apstākļos.

Pašnovērtējums