Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
13

21.04.2022

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā 01.01.2023 Saistošie noteikumi
11 11.11.2021. Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā 01.01.2022.

Saistošie noteikumi