Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pabalsts mācību piederumu iegādei

Dokumenti

Pabalsts mācību gada uzsākšanai tiek piešķirts, uzsākot jaunu mācību gadu pamata vai vidējās izglītības iestādēs no 1. līdz 12. klasei vai profesionālajās izglītības iestādēs, ja ģimenei šim nolūkam nav piešķirts cits pašvaldības pabalsts. Pabalstu turpina izmaksāt pēc pilngadības sasniegšanas, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam, ja skolnieks bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās izglītības iestādē un ja ģimenei šim nolūkam nav piešķirts cits pašvaldības pabalsts.

Pabalstu mācību piederumu iegādei EUR 30,00 apmērā var saņemt:

  • Trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērni;
  • Bērni ar invaliditāti;
  • Daudzbērnu ģimeņu bērni;
  • Bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni līdz 24 gadu vecumam par kuru aprūpi lēmumu pieņēmusi kāda no Cēsu novada veidojošo bijušo pašvaldību bāriņtiesām vai Cēsu novada bāriņtiesa, vai kuru dzīvesvieta un aizbildņa vai vismaz viena audžuvecāka dzīvesvieta deklarēta Cēsu novadā. 
 

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu pabalstu Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums par atbalsta piešķiršanu.

Iesniegumu atbalsta saņemšanai var iesniegt:

Cēsu novada Sociālais dienests

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 64122908; 27313429
sd@ceunovads.lv 

 

Pakalpojuma saņemšana

Pabalsta saņemšanai iesniegumi tiek pieņemti no 1. jūlija līdz 30. septembrim.

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

 

Normatīvie akti

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Cēsu novadā

 

Par pamata sociālās palīdzības pabalstiem, pabalstu krīzes situācijā un pabalstiem atsevišķu izdevumu apmaksai trūcīgām un maznodrošinātām personām Cēsu novadā 

 

Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem

 

Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem