Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu Kultūras centra tautas vērtes kopa "Dzieti"

Moto: Vienmēr mainības un meklēšanas stāvoklī, kā teicis Rainis: "Pastāvēs, kas mainīsies".
Tautas vērtes kopa dibināta 1981.gadā. Nosaukums "Dzieti" pieņemts 1990.gadā, konsultējoties ar valodnieci Valiju Dambi. Vārds "dzieti" nozīmē "jaunie dzinumi", "atvases", tā jēga ietver uzziedēšanu, rašanos, izcelšanos un labi sabalsojas ar vārdu "dziedāt".

Kopas muzikālajā pūrā ir ap 800 melodiju. Lielākā daļa ir folklorista Voldemāra Stelberga vākums, kas pierakstīts Cēsu apriņķī (1937. - 1940.g.). Tiek pētītas senas tradīcijas gadskārtu svētkos un ģimenes godos, izmantojot tautas dziesmas, ticējumus, paražas, teikas un leģendas.

Tautas vērtes kopa koncertējusi visos Latvijas novados, piedalījusies festivālos "Baltica", Dziesmu un deju svētkos Rīgā, kā arī popularizējusi latviešu folkloru un mitoloģiju ārzemēs – Lietuvā – Rokiškos, Pasvalis; Vācijā – Ahimā,Minhenē un Berlīnē, Hannoverē Expo; Francijā – Kempērā Eiropiādē.

Tautas vērtes kopas "Dzieti" muzikālā biogrāfija ir bagātīga un paliekoša nākamajām paaudzēm: 1993.gadā Latvijas Radio ieraksta kopas izpildītās tautasdziesmas; 1994.gadā uzņemts muzikāls videomateriāls par vasaras Saulgriežu tradīcijām un rituāliem; 1996.gadā skaņu ierakstu studijā top kasete ar 18 mitoloģiskām dziesmām un ziņģēm; 1998. gadā skaņu un video ieraksts par ziemas Saulgriežiem; 2006.gadā izdots folkloras kopas 25 gadu jubilejas kompaktdisks.

Tradicionāli izveidojusies sadarbība ar Āraišu ezerpils arheologiem Zigrīdu un Jāni Apaliem, vasarās vienu reizi mēnesī "Dzieti" muzicējot Ezerpilī. Tuvojoties latviešu gadskārtu ieražu svētkiem – Jāņiem, Mārtiņiem, Ziemas saulgriežiem, Meteņiem un Lieldienām, folkloras kopa bagātina Cēsu novada svētkus ar savām koncertprogrammām, muzikālām pasakām. Koncertos neizpaliek klausītāju izglītošana caur pasakām, mīklām, ticējumiem, teikām, parunām un rituāliem.

"Dzietu" dalībnieki spēlē dažādu tautas instrumentu spēli, jo gadu gaitā sagādāts gandrīz viss nepieciešamais – dūdas, ģīgas, stabules, vijoles, cītara, bungas, kokles, akordeoni, dažādi sīkāki sitamie instrumenti, mutes harmonikas. Daļa no tiem ir pašu gatavoti. Tautas vērtes kopa "Dzieti" lepojas ar savu karogu, kuru darinājusi tekstilmāksliniece Iveta Vecenāne 1994.gadā. Tas austs gobelēna tehnikā un tajā ir attēloti dzieti – asni filosofiskajā izpratnē – kā saikne ar kosmosu, dievišķo pasauli, zemes dzīvi, dabu. Dalībnieki valkā Vidzemes novada goda tērpus (19.-20.gs.). Kopas vadītāja greznojas pēc 9.gs. seno letgaļu tērpa parauga darinātās drānās, kam rotas darinājis Daumants Kalniņš, Cēsu seno rotu darbnīcas meistars.

Vadītājas Daces Balodes muzikālās apdares padara dziesmas krāšņākas un neparastākas, atbilstoši dalībnieku balss skanējumam un iespējām. Šobrīd tiek piedāvātas īpašas melodijas atsevišķiem pasākumiem gan arī koncertprogrammas gadskārtu svētkiem: Lieldienas; Pavasaris un vasaras ielīgošana; Līgo Dievs, līgo daba, līgo visa radībiņa; Tautas dziesmas no pūralādes; Sniega māte; Ziemassvētki sabraukuši; Rotaļas un dejas; Dievišķa kokle; Sārta, sārta saule lēca.

Plašāka informācija: www.facebook.com/dzieti/ 
Tautas vērtes kopas mākslinieciskā vadītāja Dace Balode (29489390, dacebalode63@gmail.com).